Laruelle zit niet in met kleine boeren

Begin deze week berichtten verschillende media dat vele slachthuizen de onterecht geïnde bijdragen in het kader van het Sanitair Fonds weigeren terug te betalen aan de landbouwers. Voornamelijk kleine, minder goed georganiseerde boeren zijn hiervan het slachtoffer. Gisteren stelde N-VA-Kamerlid Flor Van Noppen in de commissie Bedrijfsleven hierover enkele vragen aan de minister van Landbouw Sabine Laruelle (MR). "Uit het antwoord van de minister blijkt dat ze niet echt wakker ligt van het lot van deze kleine boeren. De boeren moeten het eerst vriendelijk vragen aan de slachthuizen en vervolgens maar
naar de rechtbank stappen om terug te krijgen waar ze recht op hebben", aldus Flor Van Noppen.

Veeboeren betalen per geslacht dier een slachttaks. De slachthuizen storten vervolgens deze bijdragen door aan het Sanitair Fonds voor de bestrijding van dierenziektes. Door een juridische nalatigheid van de overheid is het geld dat op deze manier tussen 1987 en 1998 betaald is, onwettig geïnd. In totaal gaat het om 172 miljoen euro. Verschillende slachthuizen hebben dan ook met succes de Belgische Staat voor de rechter gedaagd en op deze manier de onterecht betaalde bijdragen gerecupereerd. Nu blijkt echter dat de vele
slachthuizen weigeren om dit geld door te storten aan de landbouwers.
Voornamelijk kleine boeren zijn hiervan het slachtoffer.

Flor Van Noppen vroeg aan de minister welke maatregelen zij gaat nemen om te garanderen dat alle landbouwers de onterecht betaalde bijdragen terugkrijgen. De minister, die duidelijk geen Nederlandstalige kranten leest, vroeg zich eerst en vooral af waarom Flor Van Noppen nog vragen stelt over dit dossier uit de jaren '90. Vervolgens antwoordde ze weinig geïnteresseerd dat landbouwers het eerst vriendelijk moeten vragen aan de slachthuizen en als ze niet krijgen waar ze recht op hebben, zich maar tot de rechtbank moeten wenden. Specifieke maatregelen van de overheid om kleine
boeren hierbij te helpen, vond ze blijkbaar niet noodzakelijk.

Dit is een vreemde redenering voor een minister van Landbouw, tevens voormalig directeur van de Waalse tegenhanger van de Boerenbond. Volgens Flor Van Noppen kunnen gezien de landbouwcrisis van het moment kleine boeren net alle steun gebruiken, zeker als het gaat om geld waar ze het volste recht op hebben. Aldus Flor Van Noppen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here