Onderzoek toont verband tussen welvaart, gezondheid en welzijn.

Vandaag publiceert de World Health Organisiation (WHO) in samenwerking met de Universiteit van Edinburgh een nieuwe en unieke internationale studie die aantoont dat er grote verschillen zijn in de gezondheid en het gezondheidsgedrag van jongeren in Europa en Noord-Amerika. De Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde van de Universiteit Gent is sinds 1990 actief op het vlak van onderzoek inzake gezondheidsgedrag van jongeren en voert de WHO studie in Vlaanderen uit. Het vierde internationaal rapport van de Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) is gebaseerd op een bevraging van 204.000 jongeren in 41 landen en regio's in Europa en Noord-Amerika. Het rapport is momenteel het meest uitgebreide document in verband met de gezondheid, gezondheidsgerelateerd gedrag en de sociale context van de gezondheid en het gezondheidsgedrag van jongeren in geïndustrialiseerde naties

Het rapport toont duidelijk dat jongens en meisjes verschillen in termen van gerapporteerde gezondheid en gezondheidsgedragingen. Terwijl jongens toch nog altijd meer risicogedrag vertonen, is voor het roken van sigaretten het verschil tussen jongens en meisjes erg klein. Zo roken in Vlaanderen evenveel 15-jarige jongens als meisjes wekelijks. Vlaanderen ligt hier rond het internationaal gemiddelde. Ondanks de hogere consumptie van gezonde voedingsmiddelen en minder overgewicht zijn meisjes meer op dieet en meer ontevreden over hun lichaam in vergelijking met jongens. Jongens uit Noord-Europa rapporteren meer een goede gezondheid te hebben. Jongeren uit West-Europa en jongens uit Noord-Europa rapporteren minder goede relaties met familie; jongeren uit deze landen rapporteren ook meer betrokkenheid met vrienden dan jongeren uit Oost- of Zuid-Europa. Terwijl in Noord-Amerika het minst jongeren sigaretten roken, is daar het cannabis gebruik het hoogst. Het rapport legt ook de nadruk op de hoge prevalentie van obesitas in Noord-Amerika, de relatief lage consumptie van fruit in bepaalde delen van Noord-Europa en het frequentere gebruik van de anticonceptie pil in West-Europa vergeleken met Oost- en Zuid-Europa. Vlaanderen scoort hier als tweede hoogste, na Nederland, voor de meisjes met 57% die rapporteren de pil genomen te hebben bij hun laatste seksuele contact (gemiddeld 26%).

Naar mate de leeftijd toeneemt, neemt ook het risicogedrag toe. Het aantal jongeren dat een goede gezondheid rapporteert daalt met de leeftijd. In Vlaanderen rapporteren 11% van de 11-jarige meisjes en 10% van de 11-jarige jongens dat ze een slechte gezondheid hebben. Op 15-jarige leeftijd is dat reeds 24% bij de meisjes en 17% bij de jongens. Jongere kinderen rapporteren meer positief gezondheidsgedrag doch wanneer ze de adolescentie bereiken blijkt dit gedrag af te nemen. Het duidelijk verband tussen welvaart in het gezin, gezondheid en gezondheidsgedrag, bevestigen vorige HBSC analyses over het dagelijks eten van fruit, consumptie van frisdranken, tanden poetsen en fysieke activiteit. Voor tabaksgebruik en alcohol geldt dit duidelijke verband niet, een bevestiging van de resultaten van vroegere studies. De studie biedt vergelijkbare en gedetailleerde data over gezondheid, gezondheidsgedrag, risicogedrag en de sociale context, waaronder bijvoorbeeld zelf waargenomen gezondheid en welzijn, roken van sigaretten en cannabis gebruik, alcohol gebruik, seksuele gezondheid, fysieke activiteit, eetgewoonten, overgewicht, tevredenheid met het lichaam, diëten en gewichtscontrole, mondhygiëne, pesten en vechten, ongelukken, relaties met de ouders en levensomstandigheden van jonge mensen.

Guido Van Peeterssen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here