Elektronische identiteitskaart is onveilig

Op de Europese e-Identity Conferentie in Den Haag stelden de KU Leuven en de Katholieke Hogeschool St. Lieven een evaluatierapport over de Belgische elektronische identiteitskaart voor. De resultaten van het rapport zijn ontluisterend. De elektronische identiteitskaart is absoluut niet veilig en het gebruik ervan moet afgeraden worden. N-VA-Kamerlid Jan Jambon roept ministers Dewael en Van Quickenborne op om maatregelen te nemen om de elektronische identiteitskaart beter te beveiligen.

De conclusies van het rapport zijn hard. Behalve voor fysische problemen, zoals het loskomen van de chip, waarschuwen de wetenschappers voor schending van de privacy, bedrog en chantage, te weinig transparantie, een te blind vertrouwen op de software, oneigenlijk gebruik via spyware, een verwarrende lay-out bij de toepassingen, verouderde hardware etc.

Daarenboven voldoet de door Fedict (Federale Overheidsdienst voor
Informatie- en Communicatietechnologie) geleverde software niet. De
ingebouwde veiligheidsmaatregelen kunnen eenvoudig worden omzeild en de elektronische identiteitskaart kan zelfs gebruikt worden zonder dat men de geautoriseerde software van Fedict installeert of opstart.

In de conclusie stellen de betrokken wetenschappers acht actiepunten voor die allemaal op hetzelfde neerkomen: het gebruik van de elektronische identiteitskaart ontraden, de toepassingen afremmen en nieuwe software ontwikkelen.

Dit is niet de eerste keer dat er problemen zijn met de elektronische
identiteitskaart. Op het internet circuleert een filmpje waarop te zien is
hoe een security-specialist de privacyfilter simpelweg uitschakelt. En nog maar een paar weken geleden werden zowat 11.000 kaarten in de vuilnisbak gegooid omdat door een programmatiefout het geslacht verkeerd aangegeven was. Ondertussen scheppen bloggers op over hoe gemakkelijk het wel niet is om de identiteitskaarten te kraken, met de programmeersequenties er bij.

Onze samenleving digitaliseert. Dergelijke trends kunnen en mogen niet afgeremd worden. Het is de taak van de overheid om op adequate wijze op dergelijke evoluties te reageren. De N-VA wijst de elektronische identiteitskaart dan ook niet af. Jan Jambon is evenwel verontrust door de conclusies van het rapport, en roept minister Dewael en minister Van Quickenborne op om snel werk te maken van een betere beveiliging van de elektronische identiteitskaarten.

Jan Jambon

Kamerlid N-VA

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here