Ontmijningsproject met ratten in Mozambique

In Mozambique, een van de Vlaamse partnerlanden voor ontwikkelingssamenwerking, bleven na de burgeroorlog (1976-1992) ruim 500.000 landmijnen achter. Verscheidene ontmijningsorganisaties zorgen met internationale financiële steun voor een aanzienlijke verbetering van de situatie. Na het wegebben van de internationale aandacht, verdween ook een groot deel van die financiële steun waardoor het ontmijningsproces vertraagde. Nochtans is de situatie nog steeds kritiek in grote delen van Mozambique. Een totale oppervlakte van 9 miljoen vierkante kilometer moet nog onderzocht worden, waaronder heel wat in de provincies waar Vlaanderen actief is met ontwikkelingsprogramma's. In deze gebieden liggen woonzones, landbouwgronden, verbindingswegen naar scholen, ziekenhuizen en gezondheidposten. Het risico voor de bevolking blijft dus hoog. Daarom kent de Vlaamse Regering 400.000 euro toe aan Apopo www.apopo.org. Deze vzw is actief in ondermeer Mozambique en staat bekend voor zijn bijzondere ontmijningsmethode met speciaal getrainde ratten. De diertjes kunnen per halfuur 100 m2 afspeuren op de kleinste concentraties aan explosieven.

De aanpak van Apopo (Antipersoonsmijnen Ontmijnende Productontwikkeling) bewijst al jaren zijn nut en sterkte. De Universiteit van Antwerpen speelde een centrale rol in de ontwikkeling van de methode. Apopo combineert mechanisme instrumenten, hamsterratten en manuele ontmijners. Nadat het te onderzoeken gebied is afgebakend en in blokken verdeeld, snuffelen speciaal getrainde ratten elke vierkante centimeter af, op zoek naar explosieven. Door hun bijzondere reukzin kunnen ze de kleinste concentraties sneller opsporen dan eender welke metaaldetector. Vervolgens kunnen professionele ontmijners op een veilige manier de mijnen verwijderen en onklaar maken. Met de extra middelen vanuit Vlaanderen kan Apopo ervaren medewerkers aanwerven voor de samenstelling van twee volledig nieuwe ontmijningsteams. Een nieuwe, sterkere bosmaaier moet het mogelijk maken om ook meer begroeide gebieden te ontmijnen. Er komen extra opleidingen die de teams moeten klaarstomen om meer autonoom en sneller te werken. De organisatie kan nu ook een speciaal software programma aanschaffen om de te ontmijnen gebieden en de al vrijgemaakte zones in kaart te brengen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here