Informatiesessies eID voor Gentenaars.

Vier op de vijf Gentenaars beschikt over een elektronische identiteitskaart of eID. Niet alle eigenaars weten echter al welke mogelijkheden deze nieuwe identiteitskaart hen allemaal biedt. Daarom organiseert de Stad Gent in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Financiën een eerste reeks van vijf verhelderende informatiesessies over het gebruik en enkele toepassingen zoals 'Tax-on-web'. Alle deelnemende Gentenaars ontvangen een elektronische kaartlezer en een informatiepakket ter waarde van 15 euro. Pas na de evaluatie van de eerste reeks van informatiesessies zal een volgende reeks worden gepland. Vooral de deelgemeenten die tijdens de eerste reeks nog niet aan bod komen, zullen dan worden bediend.

Voor de volgende informatiesessies kunnen de Gentenaars zich inschrijven:

19 juni: Dienstencentrum Gentbrugge (polyvalente zaal) – Braemkasteelstraat 29-45, 9050 Gentbrugge: van 15 uur tot 16.30 uur

19 juni: Stadhuis Gent (gemeenteraadszaal) van 19 uur tot 21 uur

24 juni: Ontmoetingscentrum Oostakker, Pijphoekstraat 30: van 14 uur tot 15.30 uur

26 juni: Buurtcentrum Ledeberg – Langestraat 129: van 19 uur tot 20.30 uur

3 juli: Clubhuis voor senioren Drongen – Antoon Catriestraat 4: van 15 uur tot 16.30 uur

De eerste informatiesessies vinden plaats in juni zodat de deelnemende Gentenaars hun belastingsaangifte nog voor woensdag 2 juli elektronisch kunnen indienen. Naast deze vijf algemene informatiesessies zullen er vanuit het 'train the trainer'-principe ook een aantal specifieke opleidingen worden voorzien voor de begeleiders in de Openbare Computerruimtes (OCR) van de Stad Gent. Daardoor zullen zij bijkomende begeleiding kunnen bieden aan Gentenaars die één van de informatiesessies hebben gevolgd en zullen zij ook zelf informatiesessies kunnen organiseren, onder meer voor mensen uit kansengroepen.

Tijdens de vijf informatiesessies zal er eerst een korte inleiding worden gegeven over de eID. Ook wordt uitgelegd hoe de nodige software voor de elektronische kaartlezer geïnstalleerd wordt. Vervolgens worden de talrijke mogelijkheden van het e-loket van de Stad Gent toegelicht. Het e-loket op www.gent.be bevat een afzonderlijk luik voor burgers en ondernemers. Burgers kunnen onder meer een adreswijziging doorgeven, een bewonersvignet aanvragen en aangifte doen van kleine misdrijven. Ondernemers kunnen dan weer allerlei meldingen doen, documenten opvragen en aangiften doorsturen. Tijdens de vijf informatiesessies zullen tot slot ook de toepassingen 'My MinFin' en 'Tax-on-web' van de federale overheid worden gepresenteerd. Met 'My MinFin' kan iedereen zijn fiscaal dossier elektronisch beheren en met 'Tax-on-web' kan iedereen zijn belastingsaangifte elektronisch invullen. Waarom moeilijk doen als het ook gemakkelijk kan?

De Stad Gent streeft ernaar haar elektronische dienstverlening steeds verder uit te bouwen. Door middel van de eID kan dat op een geïntegreerde manier gebeuren. De Gentenaars moeten zo veel mogelijk van deze nieuwe vorm van dienstverlening kunnen genieten. De informatiesessies die in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Financiën worden georganiseerd, kaderen in dat strategische programma. De strijd tegen de digitale kloof wordt immers niet alleen gestreden op het vlak van de toegankelijkheid maar ook op het vlak van de vaardigheden. Niet iedereen die over de meest gangbare ICT beschikt, weet er ook al optimaal gebruik van te maken. Met de informatiesessies over de eID wil de Stad Gent alvast een grote groep mensen op de goede weg zetten.

Deelname aan de informatiesessies is gratis. Bovendien krijgt elke Gentenaar die aan één van de informatiesessies deelneemt, een elektronische kaartlezer en een informatiepakket ter waarde van 15 euro. Het aantal plaatsen per informatiesessie is beperkt. Inschrijven kan via Gentinfo, op het nummer 09 210 10 10 (van maandag tot en met zaterdag, van 8 tot 19 uur) of op het e-mailadres gentinfo@gent.be (met vermelding van de locatie en de datum van de informatiesessie, uw naam en het aantal personen waarmee u aanwezig wenst te zijn). U kunt inschrijven tot de dag zelf van de informatiesessie die u wilt bijwonen.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here