Medische prijs voor ICRH centrum van Marleen Temmerman

Dat vrouwen kwetsbaar zijn ervaren wij dagelijks via de berichtgeving over Oost Congo en het veelvuldig gebruik van seksueel geweld in oorlogssituaties. Maar ook dichter bij ons zijn vrouwen vaak het slachtoffer van geweld. Marleen Temmerman verwijst ondermeer naar het geweld waaronder vrouwen lijden die op de vlucht zijn. Door de onzekerheid en de stresserende situatie waarin hun gezin terecht is gekomen, zijn zij dikwijls het slachtoffer van huiselijk geweld. Ook deze groep van vrouwen kan terecht in het ICRH.

Het ICRH werd in 1994 door Marleen Temmerman opgericht als een multidisciplinair centrum binnen de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. Meerdere artsen, sociale wetenschappers, professoren en hulpverleners zijn er bij betrokken. Het Centrum richt zich tot kwetsbare groepen in onze eigen samenleving zoals vluchtelingen en asielzoekers, zwangere vrouwen of vrouwen met HIV, vrouwen in landen waar conflictsituaties sexueel geweld met zich meebrengen of tot vrouwen uit een cultuur met een traditie van genitale mutilatie. Het dossier dat aan de jury werd voorgelegd somt niet minder dan 25 concrete projecten op waarmee het Centrum zich de afgelopen jaren bezighield. Allemaal zijn ze gesitueerd in de sfeer van gezondheid, genitale verminking, gender-gerelateerd en seksueel geweld in conflictgebieden en bij vluchtelingen en mensen zonder papieren.

De Prijs De Beys, goed voor 150.000 euro, wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Het is één van de grootste Belgische prijzen voor medisch onderzoek en spitst zich toe op medisch onderzoek met een sociale dimensie en met de nadruk op nood- en crisissituaties. De Jury en het Bestuurscomité van het Fonds Maria-Elisa en Guillaume De Beys zien de Prijs 2008 als een erkenning van de onderzoeksactiviteiten van het ICRH (International Centre for Reproductive Health) in België, in Europa maar ook in Afrika, Asië en Latijns-Amerika evenals de samenwerkingen op internationaal niveau. Met de Prijs wil het Fonds bijdragen tot de sensibilisatie rond de cruciale problematiek van seksueel geweld tegen vrouwen. De crisissituatie in Oost Congo toont aan hoe actueel deze problematiek is.

Met het bedrag van de prijs hebben ze grootse plannen bij het ICRH. Zo wil Marleen Temmerman één of meerdere centra voor kwetsbare vrouwen oprichten, liefst verbonden aan een ziekenhuis, waar zij terecht kunnen voor hulp bij seksueel misbruik, geweld, problemen rond maagdelijkheid, vrouwenverminking,

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here