Raad van state verwerpt schorsing van het project Gent Sint-Pieters

Begin 2007 werden 5 verzoekschriften ingediend bij de Raad van State. De vraag was om het GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) en de bouwvergunningen voor het Project Gent Sint-Pieters (voor de ondergrondse parkeergarage en voor de verbindingsweg naar de R4) te schorsen en te vernietigen. Drie verzoekschriften kwamen van inwoners van Gent, één vanwege het Gents Milieufront en één vanwege de Bond Beter leefmilieu. Op 12 juli 2007 adviseerde het auditoraat van de Raad van State om alle vorderingen tot schorsing te verwerpen. Op 28 september 2007 vonden de pleidooien plaats aangaande de 5 schorsingsverzoeken. De 5 verzoeken werden samen behandeld.

Op vrijdag 30 mei 2008 heeft de Raad van State arrest geveld. De Raad van State oordeelt dat er geen ernstige middelen zijn die een schorsing zouden verantwoorden. Er is dus prima facie (op het eerste zicht) een inhoudelijke weging van de argumentatie o.m. rond fijn stof en rond boscompensatie en natuurtoets gebeurd. Alle vorderingen tot schorsing van het GRUP en van de bouwvergunningen voor het Project Gent Sint-Pieters zijn verworpen. De verzoekende partijen kunnen nu beslissen om de voortzetting van de annulatieprocedure (ten gronde) te vragen. Deze procedure kan jaren duren maar vertraagt de werken niet

Het huidige Sint-Pietersstation werd gebouwd aan de vooravond van de wereldtentoonstelling van 1913 en was de motor van een volledig nieuw en dynamisch stadsdeel. Een eeuw later staat Gent weer voor een grote uitdaging: het station aanpassen aan zijn omgeving en aan de moderne maatschappij. Het project Gent Sint-Pieters voorziet niet alleen in een volledig vernieuwd station maar ook in een nieuw tram- en busstation, een verbindingsweg naar de R4 en de heraanleg van straten en pleinen in de buurt. Reizigers moeten het station snel en gemakkelijk kunnen bereiken, ook met de fiets en met het openbaar vervoer. Het nieuwe station heeft ook een ecologische waarde en wordt een groene as tussen het Citadelpark en de Blaarmeersen.

Moet er nog zand zijn? Rond het station wordt er niet minder dan 470.000 m3 grond uitgraven en afgevoerd. Peter De Bruycker: "Enkele bestemmingen zijn al gekend. Ongeveer 200.000 m3 gaat naar een industriepark in Terneuzen, Electrabel kocht een kleine 50.000 m3 voor een elektriciteitscentrale in Rodenhuize en 30.000 m3 wordt gebruikt bij de aanleg van de Skaldenbrug aan de R4 in Desteldonk. Een deeltje gaat naar een gascentrale van Fluxus in Zelzate en nog een deeltje werd gebruikt om het strand aan de Blaarmeersen te vergroten". Elke meter dieper is goed voor honderdduizend jaar terug in de tijd. Als je straks op je blote voeten over het nieuwe strand aan de Blaarmeersen loopt, weet dat dit zand misschien wel miljoenen jaren oud is. Link: www.projectgentsintpieters.be

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here