Minister De Gucht bijzonder verheugd over akkoord clustermunitie.

Minister De Gucht is bijzonder verheugd over het akkoord dat in Dublin bereikt is over een internationale conventie die het gebruik van clustermunitie aan banden legt. "Dit verdrag vormt een belangrijke bijdrage tot het internationale humanitair recht en komt rechtstreeks de bescherming van de burgerbevolking in conflictgebieden ten goede" aldus de minister. De conventie bevat ambitieuze bepalingen inzake hulp aan de slachtoffers en duidelijke afspraken over de vernietiging van bestaande stocks van clustermunitie. Zowel het niveau van de overeengekomen engagementen als de ondersteuning ervan door zoveel landen maken dat deze nieuwe conventie een kwalitatieve stap voorwaarts zal betekenen voor de internationale ontwapening.

Clustermunitie spat uiteen in honderden kleine bommetjes die al te vaak niet ontploffen. Daardoor veroorzaken ze na afloop van het conflict voor talrijke slachtoffers onder de burgerbevolking. België heeft zich vanaf het begin van dit proces actief ingespannen om zoveel mogelijk landen aan boord te krijgen. Eind 2006 keurde het parlement een wet goed die de productie en het gebruik van antipersoonsmijnen en clustermunitie verbiedt. België was het eerste land dat dit deed. Ook in de Conventie van Ottawa, die in 1997 het gebruik van landmijnen aan banden legde, speelde België een voortrekkersrol. Minister De Gucht herinnert bovendien aan de Europese conferentie die hij hierover in oktober 2007 te Brussel heeft georganiseerd. De onderwerpen die daar werden besproken maken nu een essentieel onderdeel uit van het akkoord van Dublin. Link: http://www.kareldegucht.be/

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here