Belg kan nog 3 keer zoveel frituurvet inzamelen.

De Universiteit Gent peilde bij 1.000 Belgische gezinnen huishoudens naar hun frituurgedrag én inzamelgedrag. Daaruit blijkt dat het potentieel aan in te zamelen gebruikte frituurvet en olie veel hoger is dan wat vandaag correct wordt ingezameld. In totaal werd er in vorig jaar 7.357 ton ingezameld, een stijging van 11% vergeleken met 2006. Deze stijging is toe te schrijven aan de intensieve communicatiecampagne die sinds eind 2006 door Valorfrit gevoerd wordt. Gemiddeld betekent dit een inzameling van 2 kg per gezin met een friteuse. Toch gaat er minstens 14.000 ton gebruikte frituurvet verloren in het milieu. Dat is één van de opvallende conclusies van de Universiteit Gent die in opdracht van Valorfrit het frituurgedrag en het inzamelgedrag van de Belg onderzocht. Valorfrit wil tegen 2012 de jaarlijkse inzameling per gezin optrekken tot 2,75 kg, goed voor bijna 10.000 ton frituurvet en olie.

Op basis van de studie van de Universiteit Gent blijkt dat bij de huishoudens 21.500 ton gebruikte frituurvet en olie beschikbaar zijn, waarvan er dus 7.357 ton correct wordt ingezameld. Blijft er dus 14.143 ton over die vandaag verloren gaat in het milieu: gedumpt via gootsteen, riool, tuin, restafval… Niet alleen slecht voor het milieu, ook een gemiste kans gezien de interessante verwerkingsmogelijkheden vandaag: recyclage tot verantwoorde biodiesel (geen specifieke productie van grondstoffen en bovendien is er geen invloed op de voedingsprijzen aangezien er geen extra gewassen gebruikt worden die kunnen aangewend worden voor voedingsmiddelen) of omzetting in groene stroom. Of als grondstof in technische producten als rubber en kaarsen.

Wat je zou je kunnen doen met die 14.143 ton niet ingezamelde gebruikte frituurvetten? Met de huidige inzameling kunnen 6.130 wagens een jaar lang zo goed als CO2-neutraal rondrijden. Met de niet-ingezamelde vetten en oliën zouden er jaarlijks 11.800 wagens of 700 vrachtwagens extra CO2-neutraal kunnen rondrijden. Met de huidige inzameling kunnen 8.400 gezinnen een jaar lang voorzien worden van groene stroom. Met de niet-ingezamelde vetten en oliën zouden er jaarlijks 16.200 gezinnen extra voorzien worden van groene stroom. Momenteel vindt de groene stroom productie op basis van gebruikt frituurvet voor een groot stuk plaats in het buitenland, aangezien de Vlaamse wetgeving verbranding van gebruikt frituurvet nog niet toestaat. Dit standpunt zou echter op korte termijn herzien kunnen worden.

Vandaag wordt er per gezin 2 kg gebruikte frituurvet ingezameld. Het potentieel ligt echter rond 5,5 kg per gezin. Valorfrit heeft zich tot doel gesteld om tegen 2012 de gemiddelde jaarlijkse inzameling per gezin op te trekken tot 2,75 kg, goed voor een kleine 10.000 ton gebruikte vetten en oliën van huishoudens. Weliswaar ligt dit cijfer nog een stuk onder het totaalpotentieel van 21.500 ton, maar daarvoor is Valorfrit afhankelijk van de goodwill van de Belg. Het gedrag van de huishoudens moet drastisch veranderen zodat de gebruikte frituurvetten naar het containerpark gebracht worden en niet meer verloren gaan in het milieu. Hiervoor zijn er 540 containerparken beschikbaar in België waar de consumenten gratis hun gebruikte frituurvet kunnen afgeven. Aan het inzamelnetwerk wordt immers voorlopig niets veranderd. Inzameling via huis aan- huis of via een oliecontainer (zoals een glascontainer) is momenteel economisch niet haalbaar noch ecologisch verantwoord. In de grootsteden onderzoekt Valorfrit deze mogelijkheid wel. Kortom, een ambitieuze doelstelling waarbij Valorfrit de Belgen zal sensibiliseren en motiveren om hun gebruikte vetten en oliën naar het containerpark te brengen.

De Universiteit Gent peilde ook naar het frituurgedrag van de Belg. Daaruit blijkt dat 80% van de ondervraagde gezinnen thuis een friteuse heeft, 20% van deze groep heeft zelfs een tweede toestel om het bakken van frietjes en het frituren van kroketten of snacks gescheiden te houden. De Belg bakt wekelijks tot om de twee weken frietjes thuis, tegenover maandelijks tot minder dan maandelijks kroketten of snacks. Gemiddeld kan je stellen dat er iets gefrituurd wordt om de 11 dagen. Daarbij wordt het vet na 11 keer ververst, wat voor de meeste frituurvetten een goede frequentie is met het oog op gezond frituren. 29% gebruikt louter verse frieten, 33% louter diepvriesfrieten en 36% gebruikt een mix van vers en diepvries. De frequentie van frituren stijgt naarmate de gezinsgrootte toeneemt en het opleidingsniveau afneemt. Als er thuis gefrituurd wordt staat het vaakst de vrouw achter de friteuse (72%). In het algemeen worden oliën verkozen boven vetten. Dat geldt zeker voor gezinnen met kinderen. Vetten scoren dan weer beter in Wallonië (23,5% t.o.v. het nationale gemiddelde van 16,6%) en bij de leeftijdsgroep +54 jaar. Link www.valorfrit.be

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here