Politiemensen scheppen nog steeds kinderen op

In het Witte Ballonnenland ".be", scheppen politiemensen nog steeds kinderen op schrijft D.R. van Sichem de Combe van het Comité Vlaanderen-España. Het Centro Cultural Maimónides-Averroës (CCMA) uit Argañín (Zamora) en het Comité Vlaanderen-España (CVE) uit Hulste doen een bewogen oproep om het uiteengerukte en wederrechtelijk in Steenokkerzeel opgesloten gezin Ciucur, terug te herstellen in zijn oorspronkelijke "staat", zijnde een gezin dat hier al ruim zeven jaar in Antwerpen woont en waarvan de kinderen terug onderwijs kunnen genieten.

Een simpel maar fundamenteel mensenrecht. Daartoe organiseert de school waar de meeste leden van het gezin leren, een ludieke protestactie op donderdag 24 maart e.k., om 14 uur aan het Stuivenbergplein in Antwerpen. Waarna een PC volgt opgesteld door de medeleerlingen van Lisa María, Símena, Carmino … Onze verenigingen bieden het gezin een tweewekenverblijf aan, tijdens de vakantie, in het Grootste Internationaal natuurpark "Arribes del Duero" ev. samen met anderen in de vorm van een workshop. Aan U om Uw Geweten te laten twinkelen en Uw Hart te volgen..

LS.: Inleiding

Na het Tijdperk van Dutroux en de Bevroren Woede met Witte Ballonnenintrede in Brussel, lijkt alles peis en vree in dit rijke westerse landje aan de Noordzee. Niets is minder waar. Als je beseft dat er elke dag mannen in uniform – ook al is de snit er meer 'vriendelijk' op geworden en lijken het meer postbodes dan flikken – zonder het minste internationaal-wettelijke kader je binnenste kring kunnen uiteenrukken en lagereschoolkinderen kunnen wegrukken uit hun vertrouwde omgeving (leef- en schoolmilieu) dat sta je versteld. Of dan denk je in het scenario van een of andere B-film m.b.t. een obscure pseudostaat te zijn gestapt …

De naakte feiten aan de hand van een getuigenis:

Els van der Donckt, pedagoge en al enkele maanden leesmoeder en voedselbode voor de kinderen van het gezin in kwestie: " Sinds November kom ik ongeveer wekelijks bij een Roma-zigeuner-gezin uit Roemenië. Ik ging er voorlezen aan de kinderen in het kader van de boekenkaravaan.Ik werk ook als vrijwilliger bij Rokpa en bracht op zondagavond brood , fruit en soep naar het gezin. Want het werd me al snel duidelijk dat deze mensen het financieel niet breed hadden. Sinds eind vorig jaar zag ik de moeder niet meer, wat me erg verbaasde, aangezien Amalia op dat ogenblik 2 maand was en sukkelde met een chronische verkoudheid. De anderen kinderen zijn Lisa-Marie, 8 jaar, haar zus Simena, 10 jaar en de Broers Carmino, 11 jaar en Gianini, 14 jaar.

Géanin is quadriplegisch spastisch en heeft een verstandelijke handicap, hij heeft weinig controle over zijn spieren. Daardoor is hij wat onhandig, heeft moeite met fijne motoriek, en struikelt vaak over zijn eigen voeten. Op de eerste plaats is hij een geestige, jonge kerel met gevoel voor humor.

Wat doe je echter als je merkt dat een moeder die borstvoeding geeft aan een zuigeling van twee maand van haar baby gescheiden is en al sinds half december blijkt … opgesloten te zitten in een gesloten centrum? Wat doe je als het gezin waar je al 4 maanden komt voorlezen en dat je steeds met open armen ontvangt … plots …verdwenen is? Wat doe je als je hoort dat de kinderen, incluis baby en jongen met handicap … opgesloten zitten in het repatriëringcentrum 127 bis te Steenokkerzeel? Dan … schaam ik me dat ik Europeaan ben! Maar dan schiet ik ook meteen in actie en beloof ik hen dat ik alles zal doen om hen te helpen!"

Kern van de zaak

Wie zijn "ze"? Gewoon een vader – de moeder zit momenteel elders afgezonderd – die hier al zes jaar ingeburgerd is, met vijf kinderen waarvan er vier al jaren school lopen en die Nederlands spreken, lezen en schrijven. En die ingeburgerd waren tot op die bewuste kille winterdag rond 2 februari 2005 waarop politiemensen aanbellen bij het gezin. Vader opent de deur en een stel van vijf tot zes agenten van de Antwerpse politie stappen gewoon het privé-huis binnen zonder boe of bah, laat staan zonder aanhoudingsverzoekschrift en grabbelen iedereen bijeen om ze te "dumpen" in een al even "menselijk allicht koude" maar zeker vreemde Steenokkerzeel.

"Ze zitten er en ze zijn er en ze zitten goed" … in Steenokkerzeel. ¿Ja? Ondanks het vonnis van de raadkamer om ze vrij te laten op basis van de conventie van New York en ondanks het feit dat een rechter heeft bevolen dat de kinderen terug naar school moeten!

Weg alle banden met de sociale omgeving. Weg de banden met de Orthodokse Gemeenschap, want dat geloof belijden ze.

Wég alle banden met de school en de schoolkameraadjes en de leerkrachten.

Weg alle banden met een gezonde en veilige opvoeding die soelaas, warme beschutting en cultuur verschafte.

Acties

Avties om te bekomen dat België eens terug leert om Internationale Wetten toe te passen en in de eerste plaats afleert om schoolopende kinderen van welke kleur, ras, overtuiging of wat dan ook in hun Eerste Kring op te pakken of beter nog uit hun binnense beschermcirkel wég te rukken;

De kinderen (Lisa María, Símena, Carmino) moeten terug naar hun vriendjes kunnen gaan,Amalia hoort borstvoeding te ontvangen waar ze recht op heeft en dat Géanini terug kiné en logopedie kan krijgen, opdat er nooit meer kinderen zouden opgesloten worden en van hun recht op onderwijs worden ontnomen!

Graag velen naar de persconferentie van de leerlingen en medeleerlingen van de "verdwenen kinderen" naar aanleiding van "de Vredesketting van de Stedelijke Lagere School", (Silo 19), Stuivenbergplein 37 te 2060 Antwerpen op donderdag 24 maart om 14:30 uur, als actie tegen de mogelijke repatriëring naar Roemenië, van de familie Ciucur.

De schoolgemeenschap pikt het niet hun kinderen in een gesloten instelling worden gevangen gezet zonder dat zij ook maar iets hebben misdaan!

De school houdt op donderdag 24 maart om twee uur 's middags, op het Stuivenbergplein, een lange vriendschapsketting. Als signaal.

De school krijgt hierbij o.a. de steun van de leerlingen en leerkrachten van de school Omnimundo, waar deze kinderen verleden jaar school liepen.

Het CCMA en het CVE, doen ook een oproep aan alle schooldirecties met een warm hart om op deze actuele manier hun eindtermenjacht en doelstellingenopties wat op te krikken en meer warme en realiteit te bezorgen door of via hun klassen, boodschappen uit te wisselen met de scholen van deze kinderen én met de "gevangen" kinderen in Steenokkerzeel of om via de leerkrachten Niet-Confessionele Zedenleer en de collega's Godsdienst concrete zaken te doen: brieven, paketten, workshops, sensibiliseringsacties, …

In het Centro Cultural Maimónides-Averroës in Argañín (Zamora) wordt alvast een zomer-"workshop" ingericht van twee weken voor schoolkinderen (met leerkracht of begeleiding) die het meeste geleden hebben onder de traumatiserende bijwerking van al dat "gesjoemel" (copywright van Guy, een Bekende Vlaming en ooit leider van een oppositiepartij) met de "schoolgaande jeugfd"

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here