Vinkenvangst: Vlaamse Regering drie keer teruggefloten

De Raad van State heeft recent drie Vlaamse ministeriële besluiten tot regeling van de bevoorrading van de vinkeniers en tot stimulering van de vinkenkweek vernietigd omdat ze in strijd zijn met de Europese Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de vogelstand (Vogelrichtlijn). Het gaat om besluiten uit 2000, 2001 en 2002. Via deze besluiten gaf de Vlaamse regering de vinkenierbonden Avibo (Algemene Vinkeniers Bond) en Vimibel (Vinkeniers Midden België) destijds een vrijgeleide voor de vangst in de natuur van respectievelijk 9.000, 6.000 en 4.000 vinken (Fringilla coelebs) ten behoeve van de zogenaamde 'vinkensport'.

De procedures tot nietigverklaring van deze besluiten werden telkens ingeleid door Vogelbescherming Vlaanderen en met succes. Concreet betekent dit dat de vangst van 19.000 vinken onwettelijk is gebeurd. Vogelbescherming Vlaanderen overweegt dan ook om de Vlaamse overheid hiervoor in gebreke te stellen. Ze roept haar meteen ook op om in de toekomst geen nieuwe initiatieven hieromtrent meer te nemen.

Bron: www.vogelbescherming.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here