De Vlaming wil meer en beter openbaar vervoer

Na een volle zaterdag van hard werken en debatteren, heeft een groep van 224 Vlamingen concrete beleidsmaatregelen geformuleerd in de strijd tegen SMOG en fijn stof. Een absolute prioriteit is dat de kwaliteit van het openbaar vervoer moet verhogen om het gebruik van de auto te verminderen. Het zou niet alleen goedkoper moeten zijn, ook betere informatie over reisplanning van trein en bus is nodig. Fietsgebruik zou aangemoedigd moeten worden door premies of door het stimuleren van publieke fietsen in de stad, door veiliger fietspaden en door het kruisen van zwakke en sterke verkeersgebruikers zoveel mogelijk te vermijden. Naast het openbaar vervoer, moet de overheid innovatieve en milieuvriendelijke technologieën stimuleren zoals auto's op waterstof of de elektrische auto. Alle slotconclusies en aanbevelingen werden verzameld in een eindrapport.

Na afloop van de eerste Vlaamse Burgerconferentie rond het thema 'Auto en Gezondheid' overhandigden de jongste en de oudste deelnemer (18 en 75 jaar jong) het eindrapport aan mevrouw Marleen Vanderpoorten , voorzitter van het Vlaams Parlement. Zij engageerde zich om dit resultaat door te geven aan de andere parlementsleden en zich in de komende weken te buigen over de inhoud van dit document. Bovendien was zij vol lof over het proces van de Burgerconventie: "Vandaag hebben we een prachtig voorbeeld gezien van hoe de democratie kan verbreed worden via participatieve methoden."

De andere aanwezige Vlaamse parlementsleden Sven Gatz (Open VLD), Marleen Vandeneynde (Vlaams Belang) Bart Martens (SP.A), Eloi Glorieux (Groen!), Johan Verstreken (CD&V) Joris Vandenbroucke (Vlaams Progressieven) waren ook blij verrast door dit initiatief van het viWTA, Samenleving en Technologie. Volgens de heer Joris Vandenbroucke is de uitkomst van dit evenement zeker belangrijk voor de evaluatie nu dinsdag 27 mei van het Mobiliteitsplan Vlaanderen in de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement. "Dergelijk evenement versterkt de dialoog tussen samenleving en parlement!"

Ook de 224 deelnemende Vlamingen reageerden zeer enthousiast. "Ik ben drie uur onderweg geweest om vanuit het verre Limburg in Brussel te raken met het openbaar vervoer, maar ik vond het meer dan de moeite waard!" Dit evenement kadert in een breed onderzoek naar de problematiek van fijn stof en gezondheid. Een voorstudie en workshop met deskundigen resulteerden in een studierapport en discussiebrochure. Aan de hand van deze brochure formuleerden de burgers hun bevindingen en ideeën. Het studierapport, de discussiebrochure en de slotconclusies vindt u op de website: www.viwta.be

Guido Van Peeterssen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here