Onderhandelingen tussen vakbonden en lokale besturen afgesprongen

De drie representatieve vakorganisaties (ACV-OD, ACOD en VSOA) hebben vandaag een stakingsaanzegging ingediend. Dit uit onvrede met de lopende onderhandelingen betreffende het sectoraal akkoord 2008-2009 voor de circa 150.000 personeelsleden van de lokale en provinciale besturen. Sedert februari wordt er onder voorzitterschap van de Vlaamse Regering op een constructieve manier onderhandeld in het bevoegde sectorcomité C1 tussen de vakbonden en de werkgevers over een nieuw sectoraal akkoord. De Vlaamse Regering treedt hier op als bemiddelaar tussen VVSG en VVP (de werkgevers) en de vakbonden van het personeel van de lokale en provinciale besturen. Vanaf de start van de onderhandelingen was duidelijk dat de budgettaire ruimte beperkt is. Minister Keulen betreurt het afspringen van de onderhandelingen: "We hebben getracht om met een beperkte budget maatregelen te voorzien die de koopkracht van de personeelsleden zouden versterken. Ik betreur dan ook het feit dat de onderhandelingen nu afgesprongen zijn."

Minister Keulen wijst er op dat de door de vakbonden gevraagde salarisverhoging met minstens 3,5% zware financiële gevolgen zal hebben voor de lokale en provinciale besturen. Bijna 50% van de werkingskosten van lokale besturen en provincies gaat naar de betaling van wedden en vergoedingen. Elke verhoging van de salarissen heeft dan ook aanzienlijke gevolgen voor de middelen die de besturen aan andere maatregelen kunnen spenderen. Bovendien zijn de personeelskosten de afgelopen jaren reeds aanzienlijk gestegen. Minister Keulen: "De gevraagde salarisverhoging betekent een minimale jaarlijkse meerkost van 135.235.515,38 euro. Deze meerkost zal moeten betaald worden door de inwoners van de gemeenten en provincies."

Minister Keulen: "Het lijkt moeilijk denkbaar dat gemeenten dit zullen kunnen betalen zonder hun lokale belastingen verhogen. Dit zou in strijd zijn met het lokaal pact dat de Vlaamse Regering onlangs heeft afgesloten om de gemeenten meer financiële ademruimte te bieden. In 2008 zal de Vlaamse Regering overgaan tot de overname van uitstaande schulden van gemeenten en OCMW's voor een maximaal bedrag van 612 miljoen euro. Maar gemeenten mogen hun belastingen in 2009 dan niet verhogen". Minister Keulen hoopt om door overleg tot een oplossing te komen. Hij roept alle betrokken partijen dan ook op zich constructief op te stellen. Minister Keulen van zijn kant zal zich blijven inzetten om te bemiddelen tussen beide betrokken partijen, om zo alsnog een sectoraal akkoord te kunnen afsluiten. Minister Keulen: "Het personeel is het meest waardevolle element van een organisatie. We hebben goede mensen in de lokale en provinciale besturen. Ze verdienen het om goed verloond te worden. Maar de financiële eisen moeten redelijk zijn en mogen de gemeentefinanciën niet uit evenwicht brengen."

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here