Vrijzinnigen juichen euthanasiewetsvoorstellen Open VLD toe

De wetsvoorstellen van Open VLD in de senaat voor de uitbreiding van de euthanasiewet vormen een belangrijk initiatief. Bij de uitbreiding van de euthanasiewet is het belangrijk om op een serene wijze het parlementair debat te voeren en deze voorstellen samen met de reeds ingediende wetsvoorstellen te bespreken. Voor de burger betekent het een geruststelling wanneer men weet dat men rekening zal houden met zijn wensen betreffende de beslissingen rond het levenseinde. Vrijzinnigen zijn voorstander van een humanisering van het levenseinde. Bij dit levenseinde kunnen verschillende keuzes gemaakt worden zoals het stopzetten of niet opstarten van een behandeling, het opdrijven van de pijnbestrijding, palliatieve zorg en euthanasie. Het is dan ook heel belangrijk om respect op te brengen voor het zelfbeschikkingsrecht van het individu. De palliatieve zorg in ons land dient verder uitgebouwd te worden en meer middelen te krijgen. Niettegenstaande een goede palliatieve zorg kiezen een aantal mensen bewust voor euthanasie.

Uit de evaluatie van de huidige euthanasiewet blijkt dat er geen wildgroei van euthanasie ontstond en dat de artsen nauwgezet de vastgelegde voorwaarden volgen. In de praktijk blijken er echter een aantal knelpunten te bestaan. Zo worden mensen in bepaalde instellingen geconfronteerd met bijkomende voorwaarden of een weigering. Een individuele arts heeft recht op gewetensvrijheid en kan weigeren een euthanasie uit te voeren. Het is schrijnend dat mensen bij een weigering niet weten tot wie zich te richten. De invoering van een doorverwijsplicht in de wet is dan ook aangewezen. Uitbreiding van de euthanasiewet is eveneens wenselijk voor minderjarigen en dementerenden. Het staat buiten elke discussie dat we als maatschappij voldoende middelen dienen in te zetten voor een optimale zorg voor mensen die getroffen worden door dementie. Een aantal mensen wensen echter zelf te bepalen om op een bepaald moment te kiezen voor euthanasie en dit in een voorafgaande wilsverklaring vast te leggen. Deze keuze houdt geen oordeel in over de mensen die deze keuze niet maken. Ook dient de beperkte geldigheidsduur van de wilsverklaring herbekeken te worden. Link www.uvv.be

Guido Van Peeterssen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here