Record ledenaantal voor VOKA Oost-Vlaanderen

Maandagavond 19 mei hield VOKA, het Vlaams netwerk van ondernemingen, haar jaarlijkse statutaire algemene vergadering in de Gentse Handelsbeurs. Meteen werd ook teruggeblikt op de werking in het voorbije jaar en werden nieuwe projecten voorgesteld. Onder het voorzitterschap van Jean-Paul Van Avermaet (Autogrill Group) bleek 2007 een heel succesvol jaar met maar liefst 256 nieuwe leden. Met ruim 2.700 aangesloten ondernemers garandeert VOKA daarmee zijn representativiteit in het ondernemerslandschap. Door een flink gevuld activiteitenprogramma en een uitgebreid dienstenpakket, steeg de omzet in 2007 tot 5,5 miljoen euro. VOKA wil verder inspelen op behoeften en aandachtspunten van Oost-Vlaamse ondernemingen. De lokale belangenbehartiging en werking werden statutair verankerd via de regioraden (Gent, Aalst, Dendermonde, Vlaamse Ardennen). Uit een behoefteonderzoek bleek dat de leden vooral nood hebben aan diverse professionele netwerken en aan programma's gericht op talentontwikkeling. Ook de initiatieven in het kader van belangenverdediging van bedrijven worden naar waarde geschat.

2007 was een druk jaar voor VOKA. Naar aanleiding van de nieuwe gemeenteraden maakte VOKA een memorandum op met het oog op bedrijfsvriendelijker beleid. Meer dan 300 werkgeversafgevaardigden zetelen via VOKA in tal van vernieuwde adviesraden. Van de barometer Lokale fiscaliteit werd in 2007 een nieuwe editie gepubliceerd. Nieuw ook was de start van 20 bedrijvenclusters in de voornaamste economische centra van de provincie. Deze laatste moeten zorgen voor een permanente dialoog tussen bedrijven en lokale overheden. In 2007 werden maar liefst 120 netwerkactiviteiten georganiseerd, met meer dan 12.000 deelnemers. Vooral voor de bedrijfsbezoeken was veel belangstelling. De Kamer zette netwerken op voor topbedrijven en voor ondernemingen uit de productiesector: zij ervaren immers specifieke problemen en behoeften. Bijzondere evenementen waren de Jobbeurs op Accenta (Jaarbeurs Gent) en het evenement rond de aankomst van de Ronde van Frankrijk in Gent. Verder waren de 'Wandelen met Daens' in Aalst, de uitreiking van de eerste VOKA Ambassadeur Vlaamse Ardennen en 'Dineren in het donker' (tewerkstelling van arbeidsgehandicapten), opvallende initiatieven die veel bezoekers mochten verwelkomen.

Talentontwikkeling is één van de speerpunten voor VOKA. De lerende netwerken van de Kamer zijn een uniek concept, met kennisoverdracht door uitwisseling van ervaring als kenmerk. PLATO is het meest bekende lerende netwerk, maar er lopen bij VOKA ook lerende netwerken rond milieu, duurzaam ondernemen, management assistants en meestergasten. PLATO werd in 2007 "geëxporteerd" naar Hongarije, Roemenië, Oekraïne, Kroatië, Slovenië en Zuid-Afrika. Op vlak van internationaal ondernemen is VOKA Oost-Vlaanderen voor bedrijven een vertrouwde partner via het afleveren van noodzakelijke exportdocumenten en via een veel bevraagde helpdesk. Veel aandacht ging naar projecten over verre markten als China, Midden-Oosten en nabije markten zoals Nederland, Frankrijk en Wallonië. In 2008 focust de Kamer onder meer op Brazilië, Rusland, Indië, China, Vietnam en Oekraïne.

VOKA Oost-Vlaanderen bouwt verder aan het succes van Plato met nieuwe groepen als Jong Plato en Investors in People. Ook de lerende netwerken worden uitgebreid met als nieuwigheid een lerend netwerk voor bedrijfsleiders van multinationals. 'Zilveren Schatten' is een project dat oudere werknemers wil ondersteunen om hun ervaring door te geven aan jonge collega's en de knowhow in de bedrijven te bewaren. 'Student Starter' is het aanspreekpunt voor studenten die een bedrijf starten. 'Atlas' wil allochtone ondernemers in contact brengen met de netwerken en initiatieven van de Kamer. 'Evenwicht Werkt' is een project dat bedrijven ondersteunt bij het inrichten van gezinsvriendelijke diensten. Link www.voka.be

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here