Volksgezondheid sluit dierenasiel van Kontich

Na een reeks klachten over mistoestanden in de drie asielen in Antwerpen die uitgebaat worden door de KMDA (Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde), volgde recent een protestactie waarbij via een petitie op het internet handtekeningen verzameld werden in binnen- en buitenland. De inspectiedienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu stelde daarop een onderzoek in met verschillende onaangekondigde controles, de ondervraging van een aantal getuigen waaronder ex-werknemers van de asielen en een doorlichting van de administratie van de asielen.

Uit het onderzoek blijkt dat er geen sprake is van opzettelijke dierenmishandeling of verwaarlozing, maar dat er problemen zijn met de organisatie en de dagelijkse leiding. De inspectiedienst Dierenwelzijn van de FOD heeft een proces-verbaal opgesteld en een aantal maatregelen opgelegd die moeten leiden tot een verbetering van de toestand. De belangrijkste maatregel legt de KMDA op om een nieuwe bestuurder aan te stellen die de dagelijkse leiding van de asielen kan waarnemen waardoor de toezichthoudende dierenarts meer tijd kan besteden aan het onderzoeken, behandelen en opvolgen van de dieren. De inspectiedienst besliste het asiel van Kontich met ingang van vandaag, maandag 19 mei, te sluiten tot er voldoende garanties zijn voor een degelijk bestuur en een voldoende veterinaire begeleiding.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here