Essenscia pleit voor daadwerkelijke concurrentie op energiemarkt.

Essenscia, de federatie van de chemische industrie en van life sciences, ziet in de studie van de CREG over de "windfall profits" een bevestiging van wat de industrie al sinds jaren aanklaagt: het Europese systeem van emissierechtenhandel leidt tot een onterechte verrijking van de elektriciteitssector waar in de eerste plaats de industriële grootverbruikers de dupe van zijn. Door het gratis toekennen van emissierechten aan de elektriciteitssector en het gebrek aan concurrentie tussen elektriciteitsproducenten, kunnen de producenten sinds 2005 in hun prijzen de CO2-kost doorrekenen waarvoor ze nochtans zelf niet hebben moeten betalen. Het emissierechtenhandelssysteem schiet daarom zijn doel voorbij. Niet alleen worden de elektriciteitsproducenten er niet door gestimuleerd om hun CO2-emissies te verlagen, maar bovendien rekenen ze de "kost" wel door in hun prijzen voor de verbruikers. De berekening van de CREG toon aan dat de producenten in België op die manier tussen 2005 en 2007 een extrawinst van meer dan 1,2 miljard euro hebben kunnen boeken.

Mede hierdoor liggen de prijzen voor de Belgische grootverbruikers momenteel bij de hoogste van Europa, wat hun concurrentiepositie sterk ondermijnt en een ernstige hypotheek legt op hun verdere ontwikkelingskansen. Dit bleek recent nog uit een ledenenquête van essenscia: de grootste verbruikers betaalden in 2007 ruim 80% meer voor hun energiefactuur dan in 2002. Essenscia dringt daarom aan op dringende maatregelen om te komen tot competitieve energieprijzen. De concurrentie op de markt moet worden gestimuleerd door bestaande beperkingen op grensoverschrijdende uitwisselingen van stroom weg te werken en de netten voor transport van elektriciteit en gas verder uit te bouwen. de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales, vooral door nieuwe spelers, moet worden bevorderd door een coherent energiebeleid te voeren en hinderpalen voor het bekomen van vergunningen weg te werken; dit zal bovendien leiden tot een verbetering van de bevoorradingszekerheid voor ons land en een verminderde afhankelijkheid van invoer van stroom uit het buitenland. Het Europese systeem van emissierechtenhandel moet rekening houden met het gebrek aan concurrentie op de markt en de mogelijkheid voor de elektriciteitsproducenten om hun "kost" door te rekenen; de rechten verkopen per veiling alleen biedt hiervoor geen oplossing. Zolang de elektriciteitsmarkt niet naar behoren functioneert, moeten overgangsmaatregelen worden getroffen om de concurrentiepositie van de industrie te vrijwaren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here