Naar aanleiding van de al aangekondigde spoorstaking van dinsdag en een nieuwe stakingsdreiging voor volgende zaterdag, dringt Open Vld aan op een snelle invoering van een minimale dienstverlening. Open Vld-voorzitter Bart Somers: "Opnieuw zullen dinsdag vele duizenden pendelaars het slachtoffer zijn van een intern conflict binnen de NMBS. Opnieuw zullen velen noodgedwongen een vakantiedag moeten opofferen of vele uren in de file gaan staan. En dat allemaal omdat men binnen de NMBS geen sociaal akkoord kan bereiken. Dit is voor Open Vld onaanvaardbaar. Daarom vragen we dat, conform de afspraken in het regeerakkoord, er nu snel werk wordt gemaakt van een minimale dienstverlening zoals dat ook al bestaat in vele andere Europese landen."

In het regeerakkoord van Leterme I staat dat de regering met de vakbonden van het overheidspersoneel overleg zal plegen "over een afsprakenkader voor de continuïteit van de dienstverlening." Het regeerakkoord bevat zelfs een zeer strikte timing: het overleg moet afgerond voor het einde van de zomer. "Het regeerakkoord moet gerespecteerd worden," zegt Somers. "We vragen daarom aan de bevoegde minister, Inge Vervotte, om hier werk van te maken en zelf de nodige initiatieven te nemen."

Bart Somers vraagt dat dit onderwerp volgende vrijdag ter sprake komt op de bijzondere ministerraad van de federale regering. "Vrijdag staat er een ontmoeting op de agenda met de sociale partners, de zogenaamde Groep van Tien. Het lijkt ons een aangewezen moment om de minimale dienstverlening ter sprake te brengen en liefst al enkele afspraken hieromtrent te maken," aldus Bart Somers.

Open Vld wil de sociale partners zeker de tijd en ruimte geven om zelf een regeling uit te werken, maar wijst op de duidelijke timing in het regeerakkoord (einde van de zomer) en op de verantwoordelijkheid van de regering om desnoods zelf de knoop door te hakken.