Snoezelruimte Bert Carlier ingehuldigd

Het Instituut Bert Carlier is één van de Gentse Stadsscholen en werk met kinderen die in het gewoon beroepsonderwijs moeilijkheden ondervinden. Dat kan van vrij matige tot echt ernstige mentale stoornissen gaan. Met behulp van een aangepaste begeleiding kunnen de leerlingen terecht in een gewoon werkmilieu. Maar voor sommige kinderen is dat te veel gevraagd. De school helpt hen dan om te leren dagelijks routinetaken te volbrengen en zich zo te integreren in de maatschappij.

Afgelopen week werd in de afdeling OV1 in de Krevelstraat ten behoeve van de kinderen een snoezelruimte officieel ingehuldigd. Directeur Frank Rogge: "De school zit niet stil en gezien de positieve invloed van snoezelen op gehandicapte kinderen speelden we al een tijdje met het idee. Toen er een lokaal vrijkwam was dat ook één van onze wensen. De positieve contacten tussen de school en Kris Uyttersprot van VZW Labeur was de volgende stap, toen er ook een budget van 11.000 euro vrij kwam kon men beginnen plannen". De VZW Labeur is een sociale werkplaats die zich vooral richt op schilderen en binnenhuisafwerking. Mensen die laaggeschoold en langdurig werkloos zijn krijgen hier een kans om zich weer te integreren op de arbeidsmarkt.

Ook schepen Coddens was enthousiast: "Snoezelen is een activiteit die bijdraagt tot het leren van kinderen met een ernstige handicap. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat snoezelen een positief effect heeft op het welzijn en op de ontwikkeling van kinderen". Maar wat is snoezelen in feite? Het is een activiteit die zowel relaxerend als activerend is. Door een combinatie van licht, geluid, kleuren en tastmaterialen worden de zintuigen geprikkeld. Er wordt gewerkt in een aangename sfeer van vertrouwen waar het kind ontspant en tot rust komt. Dit geeft de kans om op een andere manier met het kind te communiceren en te werken aan het welbevinden en de betrokkenheid van gehandicapte kinderen.

Schepen Coddens: " Onderwijs is een recht voor iedereen, ook voor kinderen met ernstige beperkingen zoals sommigen die hier school lopen. Ook zij moeten de kans krijgen om hun mogelijkheden te ontwikkelen en deel te nemen aan de samenleving". Voor deze kinderen is snoezelen een activiteit die opgebouwd wordt meteen vertrouwde persoon. Een vertrouwensrelatie is noodzakelijk zodat de kinderen zich kunnen open stellen voor de ervaringen die in de snoezelruimte op zich afkomen. Schepen Coddens was bovendien erg fier op deze realisatie: "Ik wil graag mijn dank betuigen aan het ganse schoolteam, aan de mensen van het CLB, de Pedagogische Begeleidingsdienst, de Dienst Gebouwen en de VZW Labeur, die er allen voor gezorgd hebben dat dit project slaagde". Link: Instituut Bert Carlier

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here