Vlaamse drinkwaterbedrijven tegen gebruik van pesticiden

Vlaamse drinkwaterbedrijven tegen gebruik van pesticiden in de drinkwatergebieden. Als vertegenwoordiger van de Vlaamse drinkwaterbedrijven sluiten wij aan bij de kanttekeningen die 26 hoogleraren en onderzoekers van de Universiteit Antwerpen op 26 april plaatsten bij de reclamespot voor het pesticide Roundup.

De Vlaamse drinkwaterbedrijven waken continu over de kwaliteit van
het drinkwater én van het water, hetzij grondwater hetzij
oppervlaktewater, dat wij als grondstof gebruiken voor de
drinkwaterproductie. Via de meest moderne meet- en analysetechnieken sporen wij ook resten van pesticiden op. Wij merken dat we de laatste jaren alsmaar meer resten van deze stoffen aantreffen in ondiepe grondwaterlagen. Wij zijn daarom steeds vaker genoodzaakt technieken die we in principe alleen aanwenden voor de zuivering van oppervlaktewater (bv. actievekoolfiltratie) ook te gebruiken bij de productie van drinkwater op basis van grondwater. Het eindproduct is nog steeds gezond drinkwater, maar het productieproces wordt steeds ingewikkelder en duurder.

Als drinkwaterbedrijven gaan wij uit van het voorzorgsprincipe. Wij
vinden dat restanten van pesticiden niet thuishoren in het drinkwater
en zijn vragende partij voor een preventief optreden tegen het
overmatig en onoordeelkundig gebruik van pesticiden. Daarom sluiten
wij ook aan bij de actie 'Zonder is gezonder' van de Vlaamse
overheid. In dat kader werd onlangs een folder gemaakt die zich
specifiek richt tot gezinnen die wonen in een afgebakende
beschermingszone van een grondwaterwinning of in een gebied met
waterlopen die de spaarbekkens voor drinkwaterproductie voeden. De
folder geeft heel wat nuttige tips om minder chemische
bestrijdingsmiddelen te gebruiken en zo onze waterbronnen te sparen.

Alhoewel de wetgeving strenger is dan vroeger, heeft de particulier
nog steeds een ruime keuze aan chemische bestrijdingsmiddelen die
vrij te koop zijn in de handel. Deze producten worden daarenboven in
kleurige verpakkingen aangeboden waardoor de klanten nog meer verleid worden. Dit leidt vaak tot overmatig gebruik, ook op het vlak van
dosering. Zo komt maar 20% van de pesticiden terecht waar de
gebruiker dat wil. De rest dringt in de grond of spoelt weg. Sinds
meerdere jaren is in Nederland en Duitsland het gebruik van
glyfosaat, het hoofdbestanddeel van Roundup, verboden op verharde
oppervlakken.

Het spreekt voor zich dat wij als Vlaamse drinkwaterbedrijven graag
zouden zien dat het gebruik van pesticiden drastisch afneemt. Want
voorkomen is nog steeds beter dan behandelen. Door minder pesticiden te gebruiken, beschermen we de kwaliteit van onze watervoorraden. Hoe zuiverder het water in de natuur, hoe minder ingewikkeld het zuiveringsproces is dat we als drinkwaterbedrijf nodig hebben om lekker en gezond drinkwater te maken. En dat komt uiteraard ook het prijskaartje ten goede.

http://www.svw.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here