N-VA niet voor verbreding Schipdonkkanaal.

Afgelopen weekend communiceerde Vlaams Parlementslid Gino De Craemer dat de verbreding van het Schipdonkkanaal volgens hem de beste oplossing is om de mogelijkheden van de Zeebrugse haven optimaal te benutten. Dit werd in de pers vertaald als zou de N-VA voorstander zijn van de verbreding van het Schipdonkkanaal.

N-VA Meetjesland wenst duidelijk te stellen dat de verbreding van het verbindingskanaal geen partijstandpunt is. Als Brugs parlementslid is het evident dat Gino De Craemer voorstander is van een verbreding. Brugge en de haven van Zeebrugge hebben vooral de lusten van dit project. De lasten vallen op alle achterliggende gemeenten, vooral Damme en Zomergem.

De stelling dat de verbreding de beste oplossing is, is dan ook een persoonlijk standpunt.

Vanuit haar invalshoek wijst N-VA Meetjesland op de vele lokale belangen die in dit dossier spelen zoals de vele onteigeningen van huizen en gronden, de negatieve weerslag voor de landbouw, toerisme en recreatie, de impact op de leefgemeenschappen, landschappelijke waarde en de natuur. Dit dient zorgvuldig afgewogen te worden ten opzichte van de meerwaarde van dergelijk kanaal.

Maar er zijn niet enkel de lokale belangen. Zo kan men zich afvragen of dit kanaal de hoge verwachtingen zal inlossen. Afhankelijk van product en bestemming zal er nog steeds een groot deel van het vervoer over de weg gebeuren. Een vermindering van het aantal vrachtwagens op de weg is gezien de groeiverwachting van de haven dan ook een illusie. Bij de jarenlange verbredingswerken zullen ook tonnen CO2 uitgestoten worden en heel wat natuur verwoest worden. Of het milieu hierbij gebaat zal zijn is maar zeer de vraag.

Zelfs puur economisch gezien kan men zich afvragen of dit megaproject met een fenomenaal prijskaartje opweegt tegenover de alternatieven. Zo kan de capaciteit van het kanaal Gent-Brugge zonder veel aanpassingen verdubbeld worden, is er een uitbreiding mogelijk van de estuaire vaart (tussen Zeebrugge en Antwerpen via de Schelde) alsook een verbetering van het spoornetwerk (met eventueel een nieuwe spoorlijn tussen Zeebrugge en Antwerpen). Dit zou ook een betere ontsluiting van de haven van Zeebrugge betekenen.

Tenslotte hebben ook de havens van Antwerpen en Gent hoge groeiverwachtingen. De vraag is of dit alles realistisch is en of de slinger dus niet te ver doorslaat. Er zijn al voorbeelden genoeg van dure megaprojecten die uiteindelijk onderbenut of niet benut worden … een zonde voor al het belastingsgeld en de onherstelbare schade die wordt toegebracht.

N-VA Meetjesland heeft dus grote vraagtekens bij de verbreding. Verschillende N-VA parlementsleden delen dit standpunt. Minstens dient de studie die door de Vlaamse regering werd besteld afgewacht te worden alvorens hierover een standpunt kan ingenomen worden. In juni vinden trouwens ook hoorzittingen plaats in het Vlaams Parlement als gevolg van een tegenpetitie van 't groot gedelf.

Nick Mouton

Woordvoerder N-VA Meetjesland

Schepen Lovendegem

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here