Strengere regeling kattenbestrijding

Vandaag heeft de Vlaamse regering het jachtopeningsbesluit en het jachtvoorwaardenbesluit voor de tweede keer principieel goedgekeurd. Voor de definitieve goedkeuring moeten de teksten nu naar de Raad van State. Sinds de eerste principiële goedkeuring hebben de Hoge Jachtraad, de Hoge Raad voor Natuurbehoud en talrijke andere instanties mogen adviseren. De belangrijkste wijziging is de uitdovende en strengere regeling voor de bestrijding van katten. De jacht op katten is definitief verboden. Enkel als verwilderde katten schade aanbrengen aan fauna mogen ze bestreden worden, en dit onder strikte voorwaarden. Het afschieten van katten moet stoppen in 2010.

Minister Hilde Crevits: "De afgelopen maand hebben alle betrokken adviesraden geadviseerd en heeft het Vlaamse Parlement gedebatteerd over de jacht. We hebben met alle gemaakte opmerkingen rekening gehouden". In Vlaanderen zijn er heel veel huiskatten, en een deel daarvan belandt uiteindelijk in de vrije natuur. Deze verwilderde katten kunnen heel wat schade veroorzaken aan het plaatselijke vogelbestand. Tot nog toe mochten de jagers deze katten daarom doden wanneer ze er tegen kwamen op hun jachtactiviteit. De jacht op katten is nu definitief verboden en de bestrijding van katten wordt aan veel strengere voorwaarden onderworpen. Bij voorkeur moeten de katten weggevangen worden. Slechts als allerlaatste middel mag er op geschoten worden. Dit laatste is een uitdovende regeling die loopt tot en met het jachtseizoen 2009/2010. In de nabije toekomst zal de minister ook sensibiliserende maatregelen doen nemen, waarbij de houders van katten er zullen toe aangemoedigd worden om hun diertjes te laten steriliseren. Op deze manier kan de kattenpopulatie in toom worden gehouden.

De Vlaamse regering voert meteen een aantal andere vernieuwingen door. Een eerste vernieuwing is de splitsing in twee besluiten: een jachtopeningsbesluit met data en een jachtvoorwaardenbesluit. Een tweede vernieuwing is dat elke openingstijd wetenschappelijk onderbouwd is en rekening houdt met de toestand en het gedrag van de wildsoorten. De derde vernieuwing is de responsabilisering. Het zijn de jagers die samen natuurverenigingen en landbouworganisaties er voor moeten zorgen dat de zeldzame vogelsoorten die hier overwinteren niet te veel verstoring ondervinden van de jacht. Een vierde vernieuwing is dat jacht buiten de gewone jachtopeningstijden op schadelijke ganzensoorten, houtduiven en konijnen mogelijk blijft, maar ook mogelijk wordt als er problemen met evers zijn.

Jagers worden vanaf nu aangemaand tot meer voorzichtigheid wanneer er gejaagd wordt in gebieden waar er ook andere recreatie kan verwacht worden. Er wordt een meldingsplicht voor de jacht op zondag ingevoerd, en het Agentschap voor Natuur en Bos zal deze meldingen, evenals de meldingen van klachten van andere recreanten, goed bijhouden. Als er problemen blijken, kan er dan ook bijsturing gebeuren.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here