Gent gaat voluit voor kwaliteitsruimte

Schepen Karin Temmerman stelde vorige vrijdag de beleidsnota Stadsontwikkeling 2007-2012 voor. De volgende stap is een bespreking door de commissie en de gemeenteraad. De beleidsnota geeft een overzicht van de grote projecten die de komende jaren uitgevoerd worden. De afgelopen jaren zijn al heel wat projecten gerealiseerd en Gent heeft zich met succes als grote stad in Vlaanderen geprofileerd. Maar schepen Temmerman is ambitieus: als men de beschikbare middelen doeltreffend gebruikt wordt Gent een plek die voor iedereen écht genietbaar is. Toch kampt deze bestuursploeg met een erfenis uit het verleden: na de wildgroei van de jaren '60 was er een tekort aan openbare ruime. De druk op de woonruimte was enorm en de voorsteden groeiden explosief. In de Gentse rand werd er flink verkaveld en woonprojecten zoals Rabot en Watersportbaan verrezen één na één. Ondertussen verkrotte de binnenstad steeds verder en viel ten prooi aan een ongekende verkeerschaos. In 1982 werd de strijd aangebonden met het Gemeentelijk Algemeen Structuurplan en nadien met het Ruimtelijk Structuurplan Gent 2003. De beleidsnota van schepen Temmerman is het logische vervolg van deze ambitieuze plannen.

Grote en opvallende projecten
Rond het vernieuwde Sint-Pietersstation komt een hele wijk met ondergrondse parking, kantoren en woningen . Dit alles met aandacht voor openbaar vervoer, groenaanleg, straten en pleinen. Kostprijs: 400 miljoen euro, waarvan 20 miljoen voor de Stad Gent. De Oude Dokken zijn dan weer een voorbeeld van hoe een oud industriegebied omgevormd wordt tot een aantrekkelijk nieuw stadsdeel rond de drie oudste Gentse dokken, goed voor 57 hectare woongebied en 15 hectare wateroppervlakte. The Loop is de naam van het volledig nieuw stadsdeel rond Flanders Expo. Met het doortrekken van Lijn 1, de werken aan een nieuwe IKEA vestiging en een ondergrondse parkeergarage is ook dit project gestart.

Stadsvernieuwing draait op volle toeren.
De sterke industriële ontwikkeling in de 19de eeuw heeft haar sporen nagelaten in de wijken rond het centrum. Kleine arbeidershuisjes, smalle straten en tekort aan groen zijn de restanten van dit industrieel verleden. De afgelopen jaren werd hier flink geïnvesteerd: projecten zoals "Zuurstof voor de Brugse Poort" en "Bruggen naar het Rabot" zijn goed zichtbaar. Voor het project "Ledeberg Leeft" en de Dampoort werd 25 miljoen euro uitgetrokken. Maar ook Oud Sint Amandsberg krijgt de nodige aandacht: na de voorbereidende studies wordt hier in 2012 het startschot gegeven. Tegelijk krijgt ook het Malmarpark vorm.

Betaalbaar wonen.
Schepen Temmerman wil het recht op een gezonde en betaalbare woning voor alle Gentenaren. Dit kan door stadsrenovatieprojecten en het stimuleren van zowel sociale als private woningbouw. Omdat de prijzen voor bouwgrond zo hoog liggen wil het stadsbestuur gronden in erfpacht geven. Met verwacht dat de bevolking in Gent de komende jaren zal blijven aangroeien, daarom komen er naast een aanzienlijk woonprogramma een maximum aantal publieke en private projecten op gebied van woningbouw.

Meer groen in de stad.
Van de vier groenpolen rond Gent zijn de Gentbrugse Meersen en het Parkbos te Zwijnaarde het verst gevorderd. Voor de Vinderhoutse bossen en het Vliegveld Oostakker moet Gent nog overleggen met De Vlaamse Landmaatschappij en Agentschap Natuur&Bos. Naast de verdere ontwikkelingen van stadsparken zoals Malmar, Rabotpark, Acec, Rozenbroeken en Lousbergspark wordt er gekeken naar opportuniteiten zoals de Sint-Lucassite, FNO park, Overmeers en Oude Dokken. Ook de groenassen die de kernstad met het buitengebied verbinden worden afgewerkt. In Drongen wordt het netwerk trage wegen uitgebouwd en is er aandacht voor het Kouter en het Bulkengebied van Baarle Drongen.

Ruimte voor cultuur.
Gent moet zijn culturele uitstraling behouden én versterken, daarvoor is er nood aan een selectieve uitbouw van cultuurinfrastructuur. Naast het stadsmuseum STAM in opbouw groeit de interesse voor cultuurevenementen in en rond het Citadelpark. Het SMAK, het ICC, het Kuipke, het MSK en de Floraliahal kaderen binnen een breder cultuurpark, waarbij de parkfunctie primeert. Over het Circus en de hele zone rond De Waalse Krook zal er met specialisten van gedacht gewisseld worden. Klemtoon ligt op het culturele aspect, maar ook wonen, winkelen en ontspanning krijgen een plaatsje. Ook de Bijloke site wordt verder uitgebouwd. Na de Bijloke Concerthal en het Kraakhuis krijgt nu ook het STAM, dat tegen 2009 opent, de nodige aandacht.

Ruimte om te ondernemen.
De Universiteit en de hogescholen maken Gent tot kennisvallei die verder ontwikkeld wordt. Gent heeft een aantal zones ontwikkeld. Bijkomende ruimte is echter beperkt en moet oordeelkundig gebruikt worden. Afstemming tussen de Stad en private ontwikkelaars is nodig voor het evenwicht tussen vraag en antwoord. Zowel ten Noorden als ten Zuiden (The Loop, Arteveldestadion, technologiepark, het Eilandje) staan een aantal belangrijke economische ontwikkelingen op stapel. Gent beschikt bovendien over veel winkels, gaande van kleine handelszaken tot grote winkelketens, toch mag de koopgerichtheid van de Gentenaar naar zijn eigens stad nog wat beter. De handelsfunctie van de binnenstad moet versterkt worden, er is ruimte voor winkelketens. Verder zal de ontwikkeling van Gent tot cultuurstad zorgen voor een groter horeca- en winkelaanbod.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here