Belangrijke stap in Gents Fietsplan in zicht

Boven de Nieuwevaart en de Gasmeterlaan wordt de komende dagen een gigantische meccano in elkaar geknutseld, en dat zonder dat het verkeer er hinder van ondervindt. De brug bestaat uit een betonnen deel voor trams en een metalen constructie voor fietsers. De stalen bouwelementen voor de fietsersbrug worden vanaf nu ter plekke geassembleerd. Het fietsersgedeelte zal vermoedelijk begin 2009 klaar zijn. De brug is een ontwerp van Ingenieursbureau Derveaux uit Gent, waarbij hoofdaannemer Arthur Moens uit Meise de betonnen constructie maakt en Victor Buyck Steel Construction uit Eeklo de metalen onderdelen. Opdrachtgevers zijn de Stad Gent voor de fietsersbrug en De Lijn voor de trambrug.

De trambrug heeft een totale lengte van 330 meter en bestaat onder meer uit 6 overspanningen van 40 meter. De fietsbrug wordt 440 meter lang en bestaat uit 18 overspanningen van 20 meter. Elke onderdeel heeft een aanloop van 80 à 90 meter. De totale constructie bevat meer dan 6.200 m³ beton en ruim 480 ton constructiestaal (fietsbrug) en 350 m³ aan wapening.
De brug kost 7 miljoen euro, Gent betaalt daarvan 3.860.140 euro, De Lijn 3.089.430 euro en Infrabel 87.133 euro. Er zijn ook subsidies van de provincie, het Vlaams Gewest en de Europese Unie.

De tram zal langs de Blaisantvest de Gaardeniersbrug oprijden en rechtstreeks in de nieuwe stelplaats Wissenhage van De Lijn afrijden. Maar dat zal nog een tijdje duren, want de nieuwe stelplaats is er nog niet. Toch is schepen Temmerman zeer trots op deze brug: "Toen De Lijn zijn plannen bekend maakte en we de omwonenden informeerden bleek dat men zich echt zorgen maakte over de omvang van deze constructie". Maar het is nét deze brug die de aanzet was tot het project 'Bruggen naar het Rabot', inclusief het nieuwe Rabotpark en een nieuwe fietsersbrug. Daardoor hebben zwakke weggebruikers een veilige oversteekplaats en ontwijken ze de gevaarlijke Gasmeterlaan en Nieuwevaart. De Gaardeniersbrug vormt daarmee ook een belangrijke schakel op de fietsas Westerringspoor met het stadscentrum.

Sinds het fietsplan in 1993 het licht zag, bouwde de Stad Gent systematisch aan kwaliteitsvolle, veilige en rechtstreekse fietsassen. Dat fietsnetwerk bestaat niet alleen uit traditionele fietspaden, maar ook uit nieuwe fietsbruggen en onderdoorgangen, zogenaamde jaagpaden, onder drukke verkeersaders. Door de Gaardeniersbrug open te stellen voor trams én fietsers wordt een belangrijke stap in het fietsplan gezet. Samen met de brug wordt anderhalve kilometer nieuw fietspad aangelegd vanaf de Blaisantvest tot aan het sportveld van Jan Yoensplein. Over het hele tracé kunnen fietsers en voetgangers gebruik maken van een eigen weg zonder één enkele conflictsituatie met gemotoriseerd verkeer tegen te komen.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here