Tijdelijke afsluiting Kortrijksesteenweg vanaf 14 april.

Op 14 april start een nieuwe fase in de aanleg van een nieuwe tram- en busbaan in de Prinses Clementinalaan in Gent. Op de Kortrijksesteenweg worden de tramsporen aangesloten op het bestaande tracé van tramlijn 21/22, richting Zwijnaarde. Bovendien wordt er een tram- en bushalte aangelegd, te midden van de rotonde op het kruispunt Kortrijksesteenweg Sint-Denijslaan. Tijdens deze fase zal het verkeer tijdelijk een omleiding moeten volgen op één van de drukke toegangswegen naar het centrum van de stad Gent.

Eerst worden er nieuwe tramsporen geplaatst tussen de Clementinalaan en Kortrijksesteenweg. Het kruispunt aan spoorwegbrug Kortrijksesteenweg wordt daarbij onderbroken in beide richtingen tussen de Clementinalaan en de Achilles Musschestraat van 14 april tot midden juni. Dan worden die nieuwe tramsporen aangesloten op het bestaande tracé en is er de bouw van de halte: dit veroorzaakt een onderbreking van de Kortrijksesteenweg staduitwaarts ter hoogte van de Sint-Denijslaan en dit vanaf 1 augustus tot begin september. Tussen die twee onderbrekingen (half juni en 1 augustus) door zal er vermoedelijk geen hinder zijn voor het verkeer. Alle voorbereidende werken die zonder verkeershinder konden gebeuren, zijn reeds uitgevoerd. Zo liggen er al nieuwe trottoirs met daaronder de nodige wachtbuizen en aansluitingen voor de nutsbedrijven.

Het doorgaande verkeer van en naar het stadscentrum zal moeten omrijden via de Krijgslaan. Plaatselijk verkeer zal, afhankelijk van de deelfase, tot vlakbij de afgesloten zone kunnen rijden. De Clementinalaan, Burggravenlaan, Achilles Musschestraat en Onafhankelijkheidslaan blijven bereikbaar. De rijrichting van het stukje Sint-Denijslaan tussen de Kortrijksesteenweg en de Poelsnepstraat wordt tijdelijk omgedraaid, om de handelszaken en garages bereikbaar te houden.

De Kortrijksesteenweg is één van de belangrijke verkeersassen stadinwaarts. Het tijdelijk doorknippen van zulk een as vraagt een gecoördineerde aanpak. Via lichtkranten en vooraankondigingborden werden de weggebruikers drie weken op voorhand op de hoogte gebracht van de geplande omleiding. Er werden 8000 bewonersbrieven (met plannetjes) verspreid in de zone rond het Sint- Pietersstation. Op die plannetjes zijn de beste reisroutes aangegeven voor fietsers, parkeerders, doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer, en bestemmelingen voor de Kiss and Ridezones rond het station Gent Sint-Pieters. Gedurende de eerste weken van de omleiding zet de politie tijdens de ochtend- en avondspits extra personeel in om de verkeersstromen in goede banen te leiden. Op minstens 8 kruispunten in de omgeving van de werken wordt het verkeer geregeld door agenten van de lokale politie.

Via de website www.projectgentsintpieters.be kunnen de omleidingkaartjes gedownload worden.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here