Forse stijging energieprijzen zet industrie onder druk

De prijzen voor elektriciteit en aardgas swingen de pan uit. Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête van Essenscia (Federatie van de Chemische Industrie en van Life Sciences), Fevia (Federatie van de Voedingsindustrie) en VGI(Verbond van Glasindustrie). De drie federaties pleiten voor een betere marktwerking waarbij daadwerkelijke concurrentie leidt tot competitieve energieprijzen. Uit de enquête blijkt dat voor elektriciteit de prijzen (inclusief transmissie- en distributiekosten en heffingen) voor alle gebruikers sinds 2002 steeds sneller zijn gaan stijgen. Het zijn vooral de grootste verbruikers die de sterkste stijging te verwerken kregen. Zij betalen ruim 80% meer voor hun elektriciteitsfactuur dan in 2002. De kleinere verbruikers werden tussen 2002 en 2007 geconfronteerd met een stijging van 10 à 15%, maar die kenden in 2002 een significant hoger prijsniveau. In diezelfde periode is de gemiddelde primaire brandstofkost met de helft toegenomen.

Ook voor aardgas was er in de periode 2002-2007 een aanhoudende prijsstijging voor alle categorieën van verbruikers. Bovendien werden de gebruikers van gas op hoge druk (de grootste verbruikers) geconfronteerd met een nog sterkere stijging in vergelijking met de elektriciteitgebruikers. Zij betaalden 86% meer voor aardgas dan in 2002. Voor de gebruikers op middendruk steeg de aardgasprijs met 71%. Voor de lagedruk gebruikers steeg de prijs tussen 2002 en 2007 met 70 à 74%. Bovendien hebben de leveranciers van zowel elektriciteit als aardgas voor 2008 gevoelige nieuwe prijsstijgingen aangekondigd en doorgevoerd.

Essenscia, Fevia en VGI blijven ervan overtuigd dat een betere marktwerking met daadwerkelijke concurrentie leidt tot competitieve energieprijzen en hebben een aantal voorstellen. Ze pleiten voor het vrijmaken van de elektriciteit- en aardgasmarkt. Er moet een effectieve eigendomsontvlechting opgelegd worden aan producenten en netbeheerders. Er is nood aan een onafhankelijke regulator die beschikt over alle bevoegdheden die hem door de Europese richtlijnen zijn toegekend. De concurrentie op de markten wordt bevorderd door meer mogelijkheden voor invoer. Er is nood aan meer transparantie van de markt, gezien de dominante positie van de operatoren. Er is nood aan nieuwe investeringen in bijkomende productiecapaciteit voor elektriciteit. De afnemers vragen meer investeringen in hoogspanningslijnen en gaspijpleidingen en de regels van toegang transparanter en efficiënter te maken. De industriële gasverbruikers vragen toegang tot netten en opslag en het overheidsbeslag op de energiesector terug te dringen.

Guido Van Peeterssen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here