Btw-verhoging op gronden is asociaal

Wie een bouwgrond koopt en bij dezelfde onderneming de bouw laat uitvoeren, betaalt vanaf augustus een pak meer belastingen. "Een asociale maatregel die het jonge gezinnen alleen maar moeilijker maakt om een eigen woning te kopen", vindt de sp.a-fractieleider in het Vlaams Parlement, Ludo Sannen.

Vandaag betalen bouwlustigen die de bouwgrond en de nieuwe woning bij één onderneming kopen 21 procent btw op het huis en 10 procent registratierechten op de grond. De regering-Verhofstadt III besliste echter om de registratierechten op de grond te vervangen door 21 procent btw. "Dit is onaanvaardbaar, en wel om twee redenen," zegt Ludo Sannen, die Vlaams minister van Financiën Van Mechelen hierover al in maart aan de tand voelde. "De Vlaamse overheid heeft de voorbije jaren een beleid gevoerd waarbij ze de verwerving van een eigendom zo gemakkelijk mogelijk maakt. De registratierechten zijn verlaagd, en de meeneembaarheid zorgt ervoor dat je bij de aankoop van nieuwe woning niet opnieuw de volle pot moet betalen. De vervanging van de registratierechten door een hogere btw betekent dat de federale regering radicaal tegen het beleid van de Vlaamse regering ingaat: woningen zullen duurder worden, en de meeneembaarheid verdwijnt."

"Ten tweede betekent deze maatregel voor de Vlaamse overheid ook 27,6 miljoen euro minder inkomsten", gaat Sannen verder. "De btw is immers een federale belasting, de registratierechten een Vlaamse. De federale overheid zal dus de derving van inkomsten van de Vlaamse registratierechten moeten compenseren."

Sannen vraagt dat het Overlegcomité tussen de regio's en de federale overheid tot een vergelijk komt. "En als we binnen het Overlegcomité niet tot een oplossing komen, dan moet het Vlaams Parlement een belangenconflict inroepen", stelt hij. "In plaats van de koopkracht van de mensen te verbeteren, doet de federale regering net het tegenovergestelde: de lasten verhogen. Vanaf 1 mei verhoogt de prijs van de dienstencheques, vanaf 15 augustus wordt een woning verwerven duurder. De regering moet dringend iets doen aan de koopkracht".

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here