Nieuwste cijfers over drugsgebruik van Belgen

Vandaag 7 april 2008 verschijnt een nieuwe editie van Weliswaar. Het vakblad van de Vlaamse overheid voor de welzijns- en gezondheidssector opent met een artikel over de preventie van zelfdoding bij studenten tijdens de blokperiode, die stilaan voor de deur staat. Centraal staat het dossier over drugs. De reeks over Wallonië wordt afgesloten met een blik op de integratie van allochtonen bij onze landgenoten in het zuiden van het land. In de reeks Kindermishandeling komen de daders aan het woord.

Een blok te ver – preventie van zelfdoding bij studenten
De blokperiode brengt straks weer heel wat spanning teweeg. Labiele studenten lopen dan een groter risico om een suïcidepoging te ondernemen. Op sommige sites wordt die suïcide zelfs geromantiseerd. België staat in Europa tweede op het vlak van zelfdodingen. Voor Vlaamse twintigers is zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak. Hoe tracht Vlaanderen zelfdoding bij jongeren te voorkomen?

Dossier DRUGS
In het dossier over drugs staan de harddrugs centraal. Cannabisgebruik is ruimer verspreid, maar de gevolgen van cocaïne- en heroïnegebruik zijn niet te onderschatten. Weliswaar kon het Belgische deel van het nieuwe rapport van het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCCDA) inkijken. Opmerkelijk is alvast dat het budget voor onderzoek naar drugsgebruik in België is gedaald en dat ook preventie op weinig financiële steun kan rekenen. Per inwoner gaat in België 29 euro naar drugsbestrijding. In Nederland is dat 134 euro, in Zweden 101 euro.

Komt er in Antwerpen een gebruiksruimte? De vraag is er al een hele tijd geleden gesteld, maar het dossier blijft ter bespreking op tafel liggen.
In Gent doen ze aan drugshulpverlening en preventie in de gevangenis. Arafat Bouachiba zet zich, gesterkt door zijn eigen drugsverleden, in voor de gedetineerden met drugsproblemen uit de Turkse en Maghrebijnse gemeenschap.
Vroeginterventie is de schakel tussen preventie en hulpverlening. Op vijf locaties in Vlaanderen organiseren hulpverlenende diensten vroeginterventiegroepen om jongeren te doen nadenken over beginnend problematisch drugsgebruik.

Integratie in Wallonië
In het laatste deel van de reeks Welzijn in Wallonië blijkt dat integratie in Wallonië niet verplicht is. Veel Walen denken nog dat de oude migratie regeert. Italianen zijn in Wallonië volledig ingeburgerd, maar de Russische, Albanese en Afrikaanse nieuwkomers voelen zich cultureel veel minder verbonden met Wallonië.

De strijd tegen kindermishandeling
Behandelingen voor plegers van kindermishandeling bestaan nog niet zolang. Weliswaar luisterde naar Stef Anthoni, directeur van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen, en naar Lode, een loodgieter die openhartig zijn verhaal vertelt.

————————————————————————————————
Weliswaar is een magazine van de Vlaamse overheid dat zich richt tot iedereen die actief is in de sectoren welzijn, volksgezondheid en gezin. Zowel wetenschap, beleid als veldwerk wordt op een leesbare manier beschreven. Daarbij wordt de lezer uitgenodigd om over de muren van het eigen vakgebied te kijken. Weliswaar neemt ook geregeld poolshoogte van ontwikkelingen in andere landen.
Weliswaar bereikt meer dan de helft van de Vlaamse hulpverleners, zorgverstrekkers en vrijwilligers, die werken in ziekenhuizen, OCMW's, kinderopvang, rust- en verzorgingstehuizen, voorzieningen voor personen met een handicap, bijzondere jeugdzorg, centra voor algemeen welzijnswerk enzovoort. Geïnteresseerden kunnen zich gratis abonneren via weliswaar.be. Oplage: 41 000 exemplaren (CIM).
Elke tweemaandelijkse editie van Weliswaar bevat een uitneembaar dossier waarin een crosssectoraal onderwerp verder wordt uitgediept.
Meer informatie vindt u op weliswaar.be.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here