UGent reikt institutioneel eredoctoraat uit aan Graça Machel.

Op maandag 21 april reikt de UGent een institutioneel eredoctoraat uit aan mevrouw Graça Machel. Dit institutionele eredoctoraat wordt uitgereikt namens het bestuurscollege. Het Bestuurscollege kan op voorstel van de rector een eredoctoraat toekennen aan personen met buitengewoon grote maatschappelijke verdiensten, van wie een hoog moreel gezag uitgaat en van wie kan verwacht worden dat zij een grote bijdrage leveren tot de uitstraling van de Universiteit Gent.

Mevr. Graça Simbine werd geboren in Incadine (Mozambique) op 17 oktober 1945. Ze studeerde letterkunde aan de Universiteit van Lissabon, en startte haar loopbaan in Mozambique als leerkracht in 1973. In diezelfde periode werd ze ook politiek actief, als lid van FRELIMO, het Mozambikaans Bevrijdingsfront. Met de onafhankelijkheid van Mozambique in 1975 werd ze minister van onderwijs en cultuur, en trouwde ze met toenmalig president Samora Machel. President Machel overlijdt in 1986, Graça Machel blijft minister tot 1989. Haar beleid legt de nadruk op basiseducatie en kinderrechten. Haar dynamiek en expertise worden nationaal en internationaal gewaardeerd. Binnen Mozambique was ze een drijvende kracht in de vredes- en verzoeningsbeweging na de dramatische conflicten met Rhodesië en Zuid-Afrika. In 1995 kreeg ze de Nansen Medaille van de Verenigde Naties voor haar humanitair werk. In 1996 leidde ze op vraag van VN-Secretaris-Generaal Boutros-Ghali een onderzoek naar het effect van oorlog op kinderen.

Graça Machel werd in 1998 opnieuw "First lady", maar dan van buurland Zuid-Afrika, door haar huwelijk met Nelson Mandela. In 2007 werd ze Dame Commandeur in de Orde van het Britse Rijk. Ze is momenteel Chancellor van de Universiteit van Kaapstad. Ze zet haar humanitair werk verder, ondermeer als goodwill ambassadrice voor UNICEF en als stichter, samen met Nelson Mandela en Desmond Tutu, van "The Global Elders", een denktank en drukkingsgroep van wereldleiders die mondiale problemen aankaarten.

Het voorgestelde eredoctoraat voor Graça Machel past in de lijn van de onderscheidingen die de UGent de voorbije jaren toekende aan internationale boegbeelden uit het domein van de mensenrechten: Kofi Annan, Desmond Tutu, Irene Khan en anderen. Bovendien sluit het eredoctoraat aan bij de inspanningen die de UGent sinds dit jaar levert in Mozambique via het International Centre for Reproductive Health, onder leiding van professor Marleen Temmerman in samenwerking met de Vlaamse Ontwikkelingssamenwerking en met het VLIR-IUS programma met de Universiteit Eduardo Mondlane. Dit programma behandelt diverse thema's uit de gezondheidszorg, mensenrechten, sociale bescherming; thema's die ook in het werk van Graça Machel

centraal staan.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here