Realisatie Parkbos van start

Eén van de belangrijkste stadsbosprojecten in Vlaanderen is het Parkbos, gelegen op het grondgebied van de Oost-Vlaamse gemeenten De Pinte en Sint Martens-Latem en de stad Gent (Zwijnaarde). Oost-Vlaanderen is, na West-Vlaanderen, de bosarmste provincie van Vlaanderen. Met ca 340 ha nieuw bos wordt dit het grootste bos van Oost-Vlaanderen. Voor Gent betekent het Parkbos een vervijfvoudiging van het huidige bosaanbod. Het project is van prioritair belang voor de leefbaarheid van het Gent en de provincie Oost-Vlaanderen: 600.000 nieuwe bomen worden hier binnenkort aangeplant.

Op basis van het eind 2005 goedgekeurd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Groenpool Parkbos' wordt een open ruimtegebied van 1.179 ha, met 340 ha bos, 200 ha park- en natuurgebied, 500 ha landbouwgrond en ca. 200 ha andere functies. Het is de bedoeling dat dit gebied ook ingericht wordt voor wandelaars, fietsers en ruiters. Jongeren moeten er ruimte krijgen in speelbossen en wildere natuurterreinen. Met de goedkeuring van het GRUP werd de wettelijke stedenbouwkundige basis gelegd voor de inrichting van het gebied.

Gouverneur André Denys neemt de coördinatie van het project op zich. In de projectsubsidie komt het Vlaams gewest voor 80% tussen, de provincie en de lokale besturen voor 20%. Het betreft een projectsubsidie voor een strategisch project voor het grootstedelijk gebiedbeleid, afkomstig van Vlaams minister Dirk Van Mechelen. Daarnaast maakt het Vlaams gewest nog eens 75 000 euro vrij voor de communicatie over het project in het eerste jaar, en telkens 50 000 euro voor de twee volgende jaren. Jaarlijks betekent dat de projectcoördinatie wordt uitgevoerd met ca. 125 000 euro aan middelen. Elk onderdeel op zich vb. aanleggen fietsroute, aanplanten bos, aankopen gronden, wordt gerealiseerd via de reguliere middelen van de verschillende partners.

Het Parkbosgebied is een open ruimtegebied met een belangrijke plaats voor de landbouw. Een deel van de landbouwgrond wordt omgezet in bosgrond. Voor 500 ha landbouwgrond wordt bekeken hoe men jongere landbouwers maximale bedrijfszekerheid kan bieden. Naast de bosontwikkeling, is dit één van de topprioriteiten in de realisatie van het Parkbos. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Dat gebeurt door o.m. het Parkbos te beschouwen als de kern van het ruimere Schelde-Leie landinrichtingsproject, waarbinnen naar mogelijkheden wordt gezocht voor grondverwerving via de grondenbank.

Door het gebied loopt een oude spoorbedding van Gent naar De Pinte station. Dat wordt dé centrale recreatieve as voor fietsers, wandelaars en ruiters. Het is een essentieel onderdeel van het Parkbosproject. Twee fietsbruggen vormen de poort tot het Parkbos: één over de Ringvaart en de R4 en één over de E40. De fietsbruggen zijn nodig om de link te leggen met het stadscentrum (via De Pintelaan). Deze fietsroute kan ook in het woon-school en woon-werkverkeer tussen De Pinte en Gent worden ingeschakeld, zeker omdat deze route een veilig, direct en comfortabel alternatief vormt voor de drukke steenwegen N43 en N60.

Er werd een scherpe tijdstabel opgemaakt voor de realisatie van de groenpool Parkbos. De gouverneur neemt zich voor om tegen eind 2012 het Parkbos maximaal te realiseren. Een pakket tussentijdse realisaties moet zichtbaar zijn vanaf halfweg 2009. Link: http://www.parkbos.be

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here