Vlaams Belang wil keuringscommissie voor comutergames

Allerhande recente studies wijzen uit dat bijna alle kinderen en jongeren van 2 tot 17 jaar regelmatig video- en/of computerspelletjes spelen. Gelijkaardige studies wijzen bovendien uit dat vooral gewelddadige of zelfs extreem gewelddadige 'games' het meest in trek zijn bij jongeren. Intussen worden we meer en meer geconfronteerd met jongeren die het gewelddadig gedrag van de spelletjes herhalen in het dagelijks leven. De link tussen het geweld bij jongeren en gewelddadige 'games' wordt op wetenschappelijk niveau weldegelijk gelegd. Binnen we welzijnssector signaleert VAD (Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen) dat ze steeds meer geconfronteerd worden met internet- en gameverslaafden. Ze stellen er eveneens bij dat er eigenlijk amper een hulpverleningsaanbod inzake compulsief internetgebruik of 'gaminggedrag' bestaat. De meeste van al deze extreem gewelddadige spelletjes zijn vrij in de handel verkrijgbaar.

De realiteit toont aan dat het geenszins een overbodige luxe is om te beschikken over een degelijke regelgeving inzake computer- en videospelletjes. Wetende dat internet- en computerverslaving steeds meer toenemen en dat sommige jongeren steeds meer gewelddadig gedrag te beginnen vertonen dat geïnspireerd is op bepaalde 'games', is het belangrijk dat jongeren beschermd worden tegen voor hun leeftijdscategorie ongeschikte videogames, naar analogie met de regeling in andere landen. In sommige gevallen moet de verkoop van video- en internet-'games' aan banden worden gelegd.

Voorlopig is de filmkeuring en de bescherming van de consument nog steeds een federale bevoegdheid. Het is dus enkel de federale overheid die inzake 'games' een algemene regeling van leeftijdsquotering kan uitwerken en daarbij de verplichte medewerking van de detailhandel bij de productinformatie kan afdwingen. Daarom is het essentieel dat de keuring van culturele gegevensdragers een regionale bevoegdheid wordt. Het Vlaams Belang is van mening dat de overdracht van deze bevoegdheid deel moet uitmaken van de door de meerderheidspartijen aangekondigde tweede fase van de staatshervorming.

Bij de totstandkoming van een wettelijk kader omtrent deze materie moet de Vlaamse overheid natuurlijk verder durven gaan dan enkel maar informeren en sensibiliseren via productinformatie. Eens bevoegd moet de Vlaamse overheid overgaan tot de erkenning van een keuringscommissie als officieel expert in deze zaken. Deze keuringscommissie zou dan het reeds bestaande classificatie- en reguleringssysteem PEGI (Pan European Game Information), waarbij de sector zichzelf dus leeftijdsratings en andere bepalingen oplegt, algemeen afdwingbaar kunnen maken. In het belang van de kinderen en jongeren is het belangrijk dat ze enkel nog maar die 'games' kunnen kopen die voorzien zijn van dergelijk classificatiesysteem en dus voor hun leeftijdscategorie geschikt zijn.

Om de Vlaamse regering aan te zetten tot het aanbrengen van de bevoegdheidsoverdracht van de 'filmkeuring' bij de tweede fase van de staatshervorming en om de Vlaamse regering duidelijk te maken wat ze inzake 'gaming' met die bevoegdheid moet doen, dienden Filip Dewinter, Marijke Dillen en Erik Arckens een voorstel van resolutie in. Het Vlaams Belang vraagt dat dit voorstel zo snel mogelijk na het paasreces in het Vlaams Parlement zal worden behandeld.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here