Petitie tegen de jacht op zon- en feestdagen

Op de ministerraad van vrijdag 14 maart 2008 raakten de ministers van de Vlaamse Regering het niet eens over het nieuwe jachtbesluit voor de periode 2008-2013. Er wordt al enkele weken zwaar gelobbyd door zowel de milieubeweging als de jagers. Vogelbescherming Vlaanderen bracht vorig jaar een coalitie van 130 organisaties op de been. Die coalitie vertegenwoordigt meer dan 300.000 leden. Voor de coalitie zijn een goed uitgebalanceerde jachtwetgeving en een degelijke handhaving en controle op het terrein van primordiaal belang, ongeacht het feit dat ze van mening is dat Vlaanderen te klein en te versnipperd is voor de jacht.

Omdat een degelijke wetgeving belangrijk is, doet de coalitie in een ontwerp van besluit enkele voorstellen in de aanloop naar het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de jacht in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2008 tot 30 juni 2013. De tekst van de coalitie is gebaseerd op die van het huidige besluit (2003-2008) maar werd op 60 punten aangepast. Verschillende wijzigingen (de ene al wat ingrijpender dan de andere) zijn van dien aard dat 'achterpoortjes' worden gesloten. Ook het aspect 'plezierjacht' wordt volledig uit het besluit gebannen. Bron: Vogelbescherming Vlaanderen vzw

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here