Aannemers moeten asbest in Gentse parken verwijderen

Vorig jaar werd er asbest gevonden in de wandelpaden die doorheen drie Gentse parken lopen. De Bourgoyen werd zelfs even afgesloten, tot bleek dat er geen gevaar was voor de volksgezondheid. De resultaten van verder onderzoek naar asbest in de wandelpaden van drie Gentse groenzones tonen aan dat er geen dringende sanering nodig is. De Stad Gent en de Vlaamse Landmaatschappij zetten wel juridische stappen om de aannemers die het steenpuin voor de wandelpaden hebben aangevoerd in gebreke te stellen. De wegbedekking moet volledig worden verwijderd. Zolang dat niet is gebeurd, moeten een reeks maatregelen garanderen dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Er zullen regelmatig luchtstalen worden genomen.

De Stad Gent heeft aan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) gevraagd wat er moest gebeuren met de wegbedekking. Ook de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), die opdrachtgever is voor de werken in de Bourgoyen-Ossemeersen en de Groene Velden, heeft deze vraag aan OVAM gesteld. De Stad Gent is opdrachtgever voor het Sint-Baafskouterpark. De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) heeft in opdracht van de Stad Gent en de VLM een onderzoek uitgevoerd en 80 bodemstalen genomen in de drie groenzones. Op 80 plaatsen van de wandelpaden is een gat gegraven van 30×30 cm met een diepte van 20 cm. Analyses van de 80 stalen tonen aan dat de nul norm voor asbest voor alle meetlocaties overschreden is. Ook de door OVAM voorgestelde ontwerpnorm die 100 mg asbest per kilogram puin toelaat, werd op meerdere plaatsen overschreden.

De Stad Gent legde de resultaten voor aan Dr. Maurits De Ridder, verbonden aan de Universiteit Gent, en van bij het begin het dossier als expert opvolgt. Hij bevestigt dat er op basis van de resultaten van het onderzoek van VITO momenteel geen gevaar is voor de gezondheid. Omdat men niet kan uitsluiten dat er op lange termijn (5-50 jaar) bij langdurige droge perioden en door erosie asbestvezels kunnen vrijkomen wordt een sanering aanbevolen. Daarom heeft schepen van Milieu Tom Balthazar beslist om volgende maatregelen te treffen. De Stad Gent en de VLM zetten juridische stappen om de aannemers die de werken hebben uitgevoerd aan te verplichten het steenpuin te verwijderen. Indien dit niet gebeurt, kan de burgemeester het bevel geven aan de aannemers om de wegbedekking volledig te verwijderen. Zolang de puinlaag niet is verwijderd, zullen regelmatig luchtstalen worden genomen in de drie Gentse groenzones. De resultaten zullen telkens beoordeeld worden door een werkgroep van deskundigen.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here