Aan de bak in Vlaamse gevangenissen.

'Aan de bak', het begeleidingsprogramma van de VDAB voor gedetineerden breidt uit. Samen met het ministerie van Justitie en de Vlaamse Gemeenschap geeft de VDAB met het seminarie 'Aan de bak in heel Vlaanderen' het startschot voor die uitbreiding. Het programma loopt momenteel in negen Vlaamse gevangenissen. De VDAB wil vanaf september zijn dienstverlening waarborgen in alle gevangenissen in Vlaanderen. Gedetineerden in Vlaamse gevangenissen hebben ook recht op deskundige begeleiding in hun zoektocht naar werk. De VDAB brengt zijn dienstverlening binnen de gevangenismuren via een half- of voltijdse detentieconsulent. Die bereidt samen met elke gedetineerde die binnen een afzienbare tijd de gevangenis mag verlaten, een traject naar werk voor.

In 2007 werden 546 trajecten voor gedetineerden opgestart. Daarvan stroomden er 284 uit naar werk. Voor de 476 trajecten voor gedetineerden die in december werden afgesloten, is 48 % na zes maanden niet meer werkzoekend. Als het volledige programma van 'Aan de Bak' in alle Vlaamse gevangenissen in werking is, mikt de VDAB op een 300 à 400 extra opgestarte trajectbegeleidingen op jaarbasis. Vanaf september zal de VDAB in alle andere Vlaamse gevangenissen zijn dienstverlening via zitdagen waarborgen. Een consulent zal één dag per week aanwezig zijn voor informatieverstrekking, de basisdienstverlening en het regelen van de overdracht naar de externe dienstverlening van de VDAB. De VDAB wil tegen 2010 in alle Vlaamse gevangenissen actief zijn met zijn volledige werking rond gedetineerden.

'Aan de bak in heel Vlaanderen' is een seminarie met workshops voor iedereen die betrokken is bij de arbeidstoeleiding van gedetineerden. Ook de samenwerking met alle betrokken diensten en personen binnen de gevangenis krijgt ruim de aandacht. De Vlaamse Regering keurde op 8 december 2000 daarvoor een strategisch plan goed dat het recht op hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en hun directe sociale omgeving moet verzekeren. De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werd door de Vlaamse Regering aangewezen als coördinator van dat samenwerkingsmodel. De coördinator heeft als taak de samenwerking tussen het beleidsdomein Justitie en de verschillende beleidsdomeinen binnen de Vlaamse Gemeenschap in goede banen te leiden, met het oog op het recht van elke gedetineerde op hulp- en dienstverlening.

Een aantal nieuwe ontwikkelingen binnen het gevangeniswezen sluit daarenboven naadloos aan bij de verdere uitbouw van het hulp- en dienstverleningsaanbod aan gedetineerden. Die ontwikkelingen spelen zich zowel op wetgevend als op beleidsvlak af. Gedetineerden komen na de uitvoering van hun straf weer in de samenleving terecht. De diensten van de Vlaamse Gemeenschap en Justitie werken daarom voortdurend samen om de re-integratie van een gedetineerde maximaal te ondersteunen. Het is aan de gedetineerden om die kans te grijpen en het is aan de samenleving en haar overheden om hen daartoe de kans te geven. Link: http://www.wvg.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here