Vlaams Belang wil blunderende staatsveiligheid afschaffen

Het dossier rond de Marokkaanse terrorist Belliraj mag zonder meer toegevoegd worden aan een lange lijst van blunders die de Belgische Staatsveiligheid door de jaren heen heeft opgebouwd. De Veiligheid van de Staat blijft sinds de zeventiger jaren de uitschuivers opstapelen, speelt cavalier seul en komt niet eens zijn wettelijke verplichtingen inzake informatieverstrekking na. Vooral de manifeste onwil tot communicatie, onder andere met OCAD, en de onwil tegenover elk toezicht kunnen volgens het Vlaams Belang niet langer getolereerd worden. Het zogeheten parlementair toezicht via de begeleidingscommissie Comité I van de Senaat blijkt bovendien waardeloos, veel dossiers blijven ontoegankelijk en de parlementaire oppositie wordt niet eens vertegenwoordigd in de voormelde commissie.

Kortom, het is aangewezen om deze instelling af te schaffen. Kamerlid Filip De Man dient vandaag een wetsvoorstel in (voorstel tot wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst teneinde de Veiligheid van de Staat af te schaffen). Dit voorstel somt een lange (maar wellicht onvolledige) lijst op van de fouten van de Staatsveiligheid.

De taken van de dienst kunnen worden overgenomen en uitgevoerd door de politiediensten, zoals dat bijvoorbeeld in Denemarken (Politiets Efterretningstjeneste) of de Verenigde Staten (Federal Bureau of Investigation) het geval is. Bevoegdheden, taken en personeel moeten m.a.w. overgeheveld worden naar de federale politie, meerbepaald naar de Algemene Directie van de bestuurlijke politie (die nu al bewakingsopdrachten uitvoert) en naar de Federale gerechtelijke politie (waar nu reeds zaken als terrorisme, drugstrafieken en wapenhandel onderzocht worden).

Bron: Joris Van Hauthem
Woordvoerder Vlaams Belang

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here