EU maakt einde aan tanktoerisme

Er komt een einde aan het absurde tanktoerisme in de Europese Unie. Het Europees Parlement keurt vandaag een geleidelijke harmonisering goed van de minimum-accijnzen op diesel en benzine.Momenteel is het zo dat vooral in grensregio's nogal wat wordt omgereden om net over de grens te kunnen genieten van lagere tarieven aan de pomp. Dat gaat gepaard met overtollige verplaatsingen en is uiteraard negatief voor veiligheid en milieu. De huidige situatie, waarbij er grote accijnsverschillen bestaan tussen de lidstaten, verstoort ook de eerlijke concurrentie in de transportsector. Daarom worden de minimum-tarieven voor accijnzen op diesel en benzine aangepast zodat er aan die zinloze verplaatsingen een einde komt.

Ivo Belet: "Een aantal lidstaten zullen hun lage accijnzen wat moeten optrekken. Maar de maatregel is uitgesmeerd in de tijd (tot 2015). Voor de Belgische consument is de impact minimaal. De accijns op loodvrije benzine blijft wat hij is; voor diesel komt er maximaal 1 cent per liter bij (in 2010) en later nog eens 3 cent (in 2015 pas). Deze maatregel is onvermijdelijk. Het fenomeen van het tanktoerisme is onzinnig en vloekt met de Europese interne markt. Nu dit dossier rond is, moet de Europese Commissie in een hogere versnelling gaan en resoluut voor alternatieve brandstoffen gaan.We moeten een veel offensiever en proactiever beleid gaan voeren voor de ontwikkeling en promotie van milieuvriendelijke brandstoffen (met name die van de 2de generatie die het milieu niet belasten). Drastisch investeren met andere woorden in een effectief uitdoofbeleid voor de traditionele fossiele benzine en diesel. Ook België moet veel grotere inspanningen doen voor biodiesel. In 87% van de Europese lidstaten zijn pomphouders verplicht om biodiesel onder de gewone diesel te mengen. In België is dat niet het geval, met als gevolg dat er vandaag amper 1,15% biodiesel wordt bijgemengd. In Europees verband is afgesproken om 5,75% te halen tegen 2010, en 10% tegen 2020."

Bron: CD&V

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here