UGent zet in op huisvesting voor beursstudenten.

De UGent zal bijzondere aandacht besteden aan de huisvesting van haar beursstudenten. De afgelopen weken werd gewerkt aan een nieuwe huurprijsstrategie voor de studentenhomes. Deze strategie beoogt op de eerste plaats zoveel mogelijk beursstudenten de mogelijkheid te bieden een kamer te huren binnen het interne aanbod tegen een zeer democratisch tarief. De UGent zal in de toekomst een huurtoelage van 110 euro per maand toekennen aan beursstudenten en bijna beursstudenten. Maar ook andere studenten kunnen een aanvraag voor een toelage indienen bij de Sociale Dienst van de UGent.

Deze toelage is het gevolg van de nieuwe huurprijsstrategie, waardoor studenten met een beurs aan een nog goedkoper tarief zullen kunnen huren. Aan vermogende studenten zal een huurprijs gevraagd worden die meer dan vroeger de marktprijs benadert. De Universiteit Gent wil op die manier tegemoet komen aan de toenemende vraag van beursstudenten naar een kamer in de studentenhomes. Deze kamers zijn bijzonder populair door de sociale cohesie in de homes en hun all-in karakter: elektriciteit, internet, TV aansluiting en verwarming zijn inbegrepen.

De studentengeleding van de Universiteit Gent had een belangrijke impact op de tot stand gekomen strategie, niet alleen via haar vertegenwoordigers in de bestuursorganen van de instelling, maar ook via de Interhomeraad, die de studenten in de studentenhomes verenigt, en de Gentse Studentenraad. Eerder kondigde de UGent de bouw van nieuwe studentenhomes op de Kantienberg, nabij Kinepolis Gent aan waar ongeveer 600 nieuwe studentenverblijven gerealiseerd worden.

De ervaring leert ons dat een Gents studentenkot op de privé markt om en bij de 250 euro kost. Momenteel zijn er diverse initiatieven zoals studentenhomes en organisaties zoals kot@Gent die studenten helpen bij hun zoektocht naar een geschikt kot. Bovendien voert de brandweer Gent met het kamerreglement in de hand systematisch controle uit om de rotte appelen te verwijderen. Huisvesting is echter veel meer dan het beschikbaar stellen van ruimte: het bepaalt hoe wij leven, werken, hoe wij ons voelen en hoe wij omgaan met elkaar. Maar huisvesting laat ook een belangrijke indruk na bij buitenstaanders en bij onze gasten. De studenten vragen dan ook terecht dat er méér dan 600 nieuwe (betaalbare) studentenverblijven komen en dat de bestaande homes waar nodig opgefrist of gemoderniseerd worden.

Guido Van Peeterssen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here