Bart De Wever herverkozen als voorzitter

Zaterdag is op de partijraad van N-VA Bart De Wever officieel herverkozen tot algemeen voorzitter van de N-VA. Bart De Wever was de enige kandidaat en werd verkozen met 98,89 % van de stemmen. Alle leden van de partij die ouder zijn dan 16 jaar en minstens 1 jaar lid zijn – dat zijn er een kleine 10.000 – konden per anonieme brief aan deze stemming deelnemen. In totaal bracht 54,67 % van de stemgerechtigde leden hun stem uit.

De twee ondervoorzitters en de algemeen secretaris van de N-VA werden zaterdag verkozen door de leden van de partijraad. Europees parlementslid Frieda Brepoels werd verkozen tot algemeen secretaris en de twee ondervoorzitters zijn Jan Peumans, fractieleider in het Vlaams Parlement, en Ben Weyts, kabinetschef en woordvoerder van Vlaams minister Geert Bourgeois. Samen met voorzitter Bart De Wever en de in april nog te verkiezen penningmeester vormen zij voortaan het nieuwe Dagelijks Bestuur van de partij.

Zij maken uiteraard ook allemaal deel uit van het nieuwe partijbestuur, net zoals alle parlementsleden van de partij. Er hebben wel slechts 2
parlementsleden per fractie – Vlaams Parlement, Kamer, Senaat en Europees Parlement – stemrecht in het partijbestuur (waarbij de leden van het Dagelijks Bestuur niet meegerekend worden). Deze regel werd in de statuten van de partij voorzien opdat er een gezond evenwicht zou bestaan tussen professionele en niet-professionele politici in het partijbestuur.

Voortaan maken ook de 5 provinciale voorzitters van de partij deel uit van het partijbestuur. Dat zijn Geert Antonio (Antwerpen), Theo Francken (Vlaams-Brabant), Jan Martens (Oost-Vlaanderen), Joël Boussemaere (West-Vlaanderen) en Steven Vandeput (Limburg).

De partijraad heeft ook de overige partijbestuursleden verkozen: Annemie Charlier, Patrick De Groote, Kim Geybels, Marc Hendrickx, Lies Jans, Lieve Maes, Paul Van Den Bosch, Karl Vanlouwe en Roeland Vavedin. Tot slot zijn ook Vlaams minister Geert Bourgeois en de voorzitter van Jong N-VA, Bas Luyten, lid van het partijbestuur. N-VA-directeur Piet De Zaeger en woordvoerder Jeroen Overmeer zijn partijbestuursleden met raadgevende stem.

Bij deze verkiezing van het partijbestuur werd rekening gehouden met de statuten van de partij die een minimale vertegenwoordiging garanderen voor zowel mannen, vrouwen als jongeren. Elk van deze groepen moet vertegenwoordigd zijn met minimum 25% van de partijbestuursleden (waarbij de parlementsleden niet meegerekend worden).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here