Opnieuw huiszoeking bij de Regie der Gebouwen

Op dinsdag 4 maart 2008 werd ten gevolge van het gerechtelijk
onderzoek gestart in januari 2006 ten aanzien van enkele
personeelsleden van de Regie der Gebouwen, een huiszoeking verricht in de kantoren van onze provinciale directie Vlaams-Brabant te
Leuven. Het directiecomité van de Regie der Gebouwen heeft op dit ogenblik geen inzage in het gerechtelijk dossier maar verleent haar volledige medewerking.

Zonder vooruit te lopen op de resultaten, zal het directiecomité van
de Regie der Gebouwen – indien zou blijken dat er misbruiken zijn
gepleegd – de gepaste disciplinaire en statutaire maatregelen nemen
ten opzichte van de betrokkenen.

In afwachting van het resultaat van het gerechtelijk onderzoek, heeft
de Regie der Gebouwen in 2006 onmiddellijk een extern auditbureau
aangesteld om haar algemene werking, de gebruikte procedures, de
werkwijzen, de beslissings, opvolgings- en controlemethodes te
onderzoeken. Het doel hiervan was om alle mogelijke risico's op
misbruiken bij de toewijzing en de uitvoering van overheidsopdrachten
in kaart te brengen en actieplannen uit te werken.

Dit heeft ondermeer geleid tot de invoering van een
integriteitsbeleid met een grote sensibiliseringsactie bij de
personeelsleden, de aannemers en onze klanten.

Sinds februari 2008 heeft een nieuw directiecomité de leiding
genomen. Een van haar prioriteiten is er voor te zorgen dat de
aanbevelingen van het auditbureau verder worden geïmplementeerd en dat de nieuwe organisatie op een correcte wijze opereert. Dit zal
resulteren in o.a. veranderingen aan de werkprocessen, veranderingen
aan de structuur van de organisatie en tevens de oprichting van een
interne auditcel omvatten.

Johan Vanderborght
Woordvoerder
Regie der Gebouwen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here