Euthanasie in katholieke ziekenhuizen is schandalig en onaanvaardbaar

Philippe Van der Sande, OCMW-raadslid Antwerpen en voorzitter Beweging voor Christelijke Solidariteit laat weten in een persbericht dat de euthanasie van een Tongers Open-vld politicus in het katholieke Gasthuisbergziekenhuis plaatsvindt een pure schande is. Een katholieke instelling die meewerkt aan euthanasie en hierbij nog toelaat dat de media hierover een reportage maakt, toont duidelijk aan dat bewuste instelling niet meer katholiek is. Gasthuisberg is het niet meer waard om het etiket 'katholiek' te dragen. Katholieke instellingen komen immers op voor het leven van de conceptie tot aan de natuurlijke dood. Landelijke wetten die door toevallige parlementaire meerderheden gestemd zijn, veranderen daar absoluut niets aan.

Katholieken mogen nooit aan abortus en euthanasie meewerken. Katholieke instellingen moeten patiënten die zich willen laten euthanaseren doorsturen. Dit geval van euthanasie kan dan perfect wettelijk zijn. Het kan nooit in overeenstemming zijn met de katholieke leer hieromtrent en kan dus nooit uitgevoerd worden in een katholieke instelling of door iemand die zich katholiek noemt.

Het wordt dan ook hoogtijd dat onze bisschoppen ingrijpen. Het woord 'katholiek' wordt in ons land al te dikwijls misbruikt door allerlei instellingen die zich verder niet meer over de leer van de katholieke Kerk bekommeren. Dit geldt voor verschillende zich katholiek of christelijk noemende ziekenhuizen die abortus en euthanasie toepassen. Dit geldt evenzeer voor zich katholiek noemende universiteiten die experimenten op menselijke embryo's uitvoeren. Als ze aan dergelijke praktijken willen meewerken, moeten ze het woord 'katholiek' in hun naam laten vallen.

De Beweging voor Christelijke Solidariteit roept de Belgische bisschoppen dan ook op om paal en perk te stellen aan deze onduidelijkheid en voorwaarden te koppelen aan het gebruik van het woord 'katholiek'. Eén van de voorwaarden moet zijn dat in alle katholieke instellingen de eerbied voor het leven onaantastbaar is. Wie zich daar niet aan wil houden, mag het etiket 'katholiek' niet meer dragen, aldus Philippe Van der Sande.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here