Gent investeert 67 miljoen in onderwijs.

De Gentse onderwijsschepen Rudy Coddens presenteerde met zijn beleidsnota voor de komende jaren een aantal ingrijpende maatregelen. Met een budget van maar liefst 57 miljoen euro kan je heel veel doen. Schepen Coddens: "Er zijn natuurlijk projecten die in het oog springen. Zo worden er tien nieuwe crèches gebouwd, komt er een Leerdorp en worden de Gentse stadsscholen grondig vernieuwd. Maar er wordt ook duurzaam gerenoveerd". Het onderwijsbeleid van de Stad Gent zal tegelijk een aantal andere initiatieven steunen. Private initiatieven voor kinderopvang worden voluit gesteund. Samen met de VDAB en de Universiteit Gent zal men jonge ouders met kinderen die studeren of werk zoeken steunen.

Er komen 600 nieuwe kinderopvangplaatsen, dat gebeurt via nieuwbouw, vernieuwbouw en samenwerking met andere partners. Gent legt daar 9 miljoen euro voor neer maar hoopt via overheidstussenkomsten dat bedrag nog op te trekken. Bovendien zorgt dat jonge geweld voor 70 extra arbeidsplaatsen. Schepen Coddens: "Er zijn veel mensen die niet in Gent wonen maar die hun kinderen wel in Gent naar school sturen of hier voor kinderopvang zorgen, Gent neemt op alle vlakken zijn verantwoordelijkheid op. Niet alleen naar werkende ouders, maar ook naar studenten en naar andere instanties die actief zijn op gebied van onderwijs".

Het stedelijk basisonderwijs mag rekenen op 20 miljoen euro. Daarmee worden enkele volledig nieuwe scholen gebouwd zoals basisschool Groenweelde en basisschool Henri D'Haese in Gentbrugge. In Gentbrugge komt er eveneens een heuse Sportschool. Op de terreinen van De Porre komen sportvelden die niet alleen door de Sportschool gebruikt zullen worden. Maar ook in de andere basisscholen wordt er ernstig geïnvesteerd. Schepen Coddens: "Let op: een school is meer dan alleen maar een gebouw, je moet ook investeren in mensen, meubilair en in didactisch materiaal".

Maar er is ook ruimte voor pedagogische vernieuwing. Binnen het secundair onderwijs wordt er herschikt en gefusioneerd: een van die projecten is het Leerdorp. De gebouwen aan de Martelaarslaan worden volledig verbouwd tot een complex waar het freinetatheneum De Wingerd, de VIP school, het volwassenenonderwijs én het deeltijds kunstonderwijs naast elkaar zijn gehuisvest. Daar is niet alleen sprake van kruisbestuiving, maar ook van stadsvernieuwing. Schepen Coddens benadrukt ook de gelijkwaardigheid van de verschillende onderwijsvormen. Secundair onderwijs mag op 15 miljoen euro rekenen.

Het Stedelijk onderwijs wil ook op andere vlakken vernieuwend zijn. Zo komt er aandacht voor een beter onderbouwde studiekeuze met specifieke aandacht voor BSO en TSO, maar ook voor werken met meervoudige intelligentie en opvoedingsondersteuning. De school moet meer aandacht hebben voor de thuissituatie en ouders moeten met hun vragen terecht kunnen in de Opvoedingswinkel. De huidige basisschool Ten Berg zal uitgebouwd worden tot de Wonderfluit, een school die aandacht heeft voor muziek als draagster van taalonderwijs. Zo wordt er tegemoetgekomen aan de toenemende vraag naar muzisch onderwijs en een brug geslagen naar het Deeltijds Kunstonderwijs.

Gent wil ook werk maken van gelijk onderwijs en heeft aandacht voor de soms problematische toestand in bepaalde gezinnen. Via het centraal inschrijvingspunt Tinkelbel hoeven ouders die hun kind willen inschrijven niet meer te gaan shoppen. Gent wil ook iets doen aan de taalachterstand bij allochtone kinderen. In de scholen Mandala (Rabot) en De Mozaïek (Sint-Margrietstraat) krijgen kinderen van het eerste en tweede leerjaar wekelijks enkele uren les in het Turks. De kinderen worden gevolgd door de Universiteit Gent. Zo wil men er voor zorgen dat kinderen die van huis uit enkel Turks spreken voldoende Nederlands spreken tegen dat ze aan het derde leerjaar beginnen. Directeur Luc Heyerick beseft dat het project omstreden is: "We doen het dan ook maar in twee scholen en op beperkte schaal, het project wordt dan ook door specialisten geëvalueerd". Maar dat het de kinderen niet zal schaden daar is iedereen het over eens.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here