Lancering website over Schipdonkkanaal

In het kader van de Seine-Schelde-West studie streeft de Vlaams overheid een open en transparante communicatie na. Vanuit die optiek liet minister Crevits de informatieve website www.seinescheldewest.be opstarten. Mevrouw Crevits zal op 19 maart aanwezig zijn op de eerstvolgende vergadering van de Klankbordgroep, die in het leven werd geroepen in het kader van het Seine-Schelde-West dossier.

Sinds maart 2007 loopt een studie die nagaat of het Afleidingskanaal van de Leie kan worden ingericht als scheepvaartkanaal dat beantwoord aan de hedendaagse behoeften. Concreet gaat het om dat deel van het kanaal dat loopt vanaf de kruising met het kanaal Gent-Brugge te Schipdonk tot aan de achterhaven van Zeebrugge. Het traject is momenteel over een beperkt gedeelte bevaarbaar, zij het enkel voor het kleinste type vrachtschepen met een laadvermogen tot 300 ton. Voor het overige vervult het kanaal vooral een afvoerfunctie voor water afkomstig uit het Leiebekken, een functie waarvoor het midden de negentiende eeuw ook gegraven werd.

De studie is in volle uitvoering. Op regelmatige basis wordt over de vooruitgang van de studie gerapporteerd in een klankbordgroep, en worden deelresultaten afgetoetst. Deze groep is samengesteld uit politieke mandatarissen uit het betrokken gebied en vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld. Minister Crevits wenst op de volgende klankbordgroepvergadering persoonlijk aanwezig te zijn, om kennis te nemen van heersende bezorgdheden. Daarnaast gaf de minister opdracht tot het nauwgelet opvolgen van verschillende thematische werkgroepen. Tegelijk werd recent de website www.seinescheldewest.be opgestart, waar elke burger objectieve informatie over de aanpak van de studie kan terugvinden. De studie wordt in alle openheid gevoerd en voor het overige wordt alle mogelijke kennis van zaken in kaart gebracht, wat op termijn tot momenten van inspraak en onderbouwde en gepaste besluitvorming zal leiden.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here