Een op drie holebi's vindt de Pride niet belangrijk

Op 17 mei 2008 vindt de 13e Belgian Lesbian and Gay Pride plaats in
Brussel. Een groot feest dat jaar op jaar discussies doet oplaaien.
Sommigen zijn te vinden voor een pride, anderen totaal niet. Uitgesproken voorstanders van de pride in de minderheid. Uit een online bevraging op GAYiD.EU blijkt 29,72% van de ondervraagde holebi's vindt dat de pride geen bestaansreden meer heeft. Slechts 46,35% van de 7.888 respondenten vinden de pride wel belangrijk en 24,06% heeft geen mening.

Het grote aandeel van respondenten zonder mening of met een negatieve houding zijn samen dus in de meerderheid.

"Uit dezelfde studie blijkt dat 65% vindt dat de thema's van de pride
aandacht moeten krijgen in de media. Er is dus wel nood aan een
katalysator om zaken in de media te krijgen" aldus Youri Raes,
manager van GAYiD.EU.

Ondanks dit positieve resultaat is slechts 20% gemotiveerd om zelf
fysiek deel te nemen aan de optocht. Een afname in de opkomst kan
hiermee deels verklaard worden. Het mobiliseren van jongeren, zo ook
bij holebi's is moeilijker geworden. In hun ogen zijn alle rechten
er. De historische rol van de pride is hen niet bekend.

Chronisch geldtekort

Elk jaar opnieuw vindt de pride plaats in Brussel. Vergeleken met de
budgetten van andere Mei-evenementen in Brussel, stelt de Pride het
met een tiende van het gemiddeld budget. Gelukkig zijn er bedrijven
zoals Base, L'Oréal GAYiD.EU en RTBF die in 2007 durven investeren
in dit initiatief.

Feit is dat de Gay Pride de voorbije jaren het drukkingsmiddel bij
uitstek was voor politieke eisen. Slechts een decennium terug stonden
militanten op de barricaden voor basisrechten als non-discriminatie,
regeling van enig vorm van partnerregistratie, het homohuwelijk en
adoptie.

"Net door wat men in ons land bereikt heeft, staat ons land model in
Europa. Nieuwe lidstaten kijken hierin op", aldus Youri Raes, manager
GAYiD.EU.

Het Vlaams holebibeleid als Europees model
Op 12 september 2007 vond een Europees Holebi-congres plaats: 'Sexual
Diversity. European Community' in Gent. Dit gebeurde op initiatief
van Vlaams minister voor Gelijke Kansen, Kathleen Van Brempt.
Wat de beweging in Vlaanderen decennia lang gerealiseerd heeft is de
voorbije jaren structureel door de overheid ondersteund. In een trek
is het model gebombardeerd tot het toonbeeld voor Europa.

Brussel kandidaat Europride

Men onderschat het belang van een stad als Brussel op Europees vlak. Brussel staat bij elke Europese burger gekend als hoofdstad van de Europese Unie. Daarom is het maar logisch dat deze stad zich ook
kandidaat stelt om de Europride naar onze hoofdstad te halen. De
Londense Europride trok 500.000 bezoekers, dit is meer volk dan de
witte mars.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here