UGent stelt twee nieuwe dialectwoordenboeken voor.

Op 29 februari verschijnen twee nieuwe afleveringen van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten: 'Verstand en Gevoel', binnen de reeks Algemene Woordenschat, en 'Pluimvee', binnen de reeks Landbouwwoordenschat. Het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten is een taalwetenschappelijk project dat al sinds 1972 loopt aan de Universiteit Gent. Het verzamelt de traditionele dialectische woordenschat zoals die midden vorige eeuw gesproken werd en publiceert die thematisch in afleveringen. Elk van de woordenboekafleveringen is op dezelfde manier opgebouwd. Hiermee is het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten aan zijn 22ste en 23ste aflevering toe.

De aflevering over Verstand en Gevoel werd samengesteld door Tineke De Pauw en prof. Magda Devos. Deze aflevering behandelt twee nogal abstracte begripsvelden. In het deel Verstand komen de hoofdstukken vlug/traag van begrip, aandacht/alertheid, goed/slecht geheugen, kennen/weten, gek, denken, begrijpen en de wil aan bod. Het hoofdstuk Gevoel behandelt thema's als schuld/berouw, schamen/schande, liefde/haat, vreugde/verdriet, zin/tegenzin, humeur en verbazing. Er wordt rekening gehouden met verschillen in nuance, stijlregister en expressiviteit van de opgetekende woorden. Daarbovenop komt nog de vaak gekleurde perceptie van een aantal eigenschappen. In deze aflevering werden uitzonderlijk ook veel uitdrukkingen opgenomen; het is immers vooral door vergelijking met concrete objecten en situaties dat de dialectspreker uiting geeft aan zijn emoties.

De Pluimvee aflevering werd samengesteld door Roxane Vandenberghe, prof. Magda Devos en Veronique De Tier. Ze bevat de dialectwoordenschat voor de verschillende hoenderachtigen die vroeger op zowat elk neerhof rondscharrelden. Zo komen de verschillende soorten en rassen aan bod, de lichaamsdelen van de kip, eigenschappen en gedragingen, de geluiden die ze maken, de voortplanting, de ziekten die ze kunnen krijgen en alles i.v.m. de verzorging en de behandeling van pluimvee. Ook het belangrijkste product, het ei, komt uitgebreid aan bod. Ten slotte zijn ook de dialectwoorden opgenomen voor het andere pluimvee, namelijk de eend, de gans, de kalkoen, het parelhoen en de pauw. De aflevering is ook interessant en leuk voor het grote publiek, aangezien zoveel mensen ooit wel eens enkele legkippen hebben gehouden.

Beide afleveringen worden voorgesteld op vrijdag 29 februari in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde te Gent. De presentatie begint om 17u en wordt voorafgegaan door de voorstelling van het boek "Variatie(s) op je bord! Dialect en jongerentaal voor eten en drinken", van Variaties vzw, koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen. Info bij Roxane Vandenberghe, redacteur Woordenboek van de Vlaamse Dialecten, tel. 09 264 40 73 of mail Roxane.Vandenberghe@UGent.be
Link: http://fuzzy.arts.kuleuven.be/rewo/wvd.htm

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here