Malta op het matje voor slachting beschermde vogels

De Europese Commissie heeft de Maltese overheid om uitleg gevraagd over meerdere recente gevallen waarbij beschermde vogels het slachtoffer zijn geworden van de illegale jacht. "Voor het einde van 2004 wil de Commissie een afvaardiging naar de eilandenarchipel sturen om streng toe te zien op alles wat met jacht te maken heeft", aldus Lone Mikkelsen, woordvoerster van de Europese Commissaris voor Leefmilieu. Tijdens het hoogtepunt van de jacht in september en oktober zijn immers allerlei zeldzame en beschermde vogelsoorten afgeschoten: Eleonora's Valk, Slangenarend, Ooievaar, Steppenkiekendief, Roodpootvalk, Wespendief, Zwarte Ooievaar, Flamingo, Zwarte Ibis, Wielewaal, Kleine Zilverreiger, Kwak, Nachtzwaluw, Bijeneter, Draaihals en tal van andere bedreigde soorten.

In antwoord op vragen van de krant The Times of Malta, antwoordde Mevr. Mikkelsen dat de Commissie op de hoogte is van het feit dat de politie tegenwoordig meer optreedt tegen jagers dan vóór de toetreding tot de E.U. "Malta heeft, in samenwerking met het zogenaamde Ornis Comité, een milieubeheersysteem in het leven geroepen om het administratieve gedeelte bij het toepassen van de wet door de politie, te verbeteren. Wij verwachten meer informatie over de werking van het systeem en over de middelen die het verschaft.

Wij hebben ook benadrukt hoe belangrijk de manier is waarop de wet moet worden toegepast en door het Ornis Comité moet worden voorbereid. Wij hebben Malta gevraagd ons hierover meer informatie te verstrekken", voegde Mevr. Mikkelsen er aan toe. Zij argumenteerde dat Malta zich in een overgangsperiode bevindt en dat het enige tijd zal duren voor er een gedragsverandering optreedt.

De Commissie is er zich van bewust dat de administratieve mogelijkheden die Malta in staat moeten stellen om de eisen voor een degelijk milieubeheer toe te passen, aan het verbeteren zijn maar vervolledigd en versterkt moeten worden. Dit werd al aangestipt in vroegere toezichtrapporten van de Commissie. "De instellingen van de Commissie zullen toezicht blijven houden op de ontwikkelingen i.v.m. de uitvoering van de Vogelrichtlijn 79/409/EEG en zullen druk blijven uitoefenen op de Maltese regering om de toepassing van de wet te verbeteren", zei Mevr. Mikkelsen. Zij benadrukte dat er i.v.m. het vangen van vogels een overgangsperiode is toegekend aan Malta. Concreet betekent dit dat de vogelvangst met slagnetten tegen 31 december 2008 moet afgebouwd zijn. "De Commissie houdt er streng toezicht op dat de tussenliggende doelstellingen voor het uitdoven van de vogelvangst stipt worden nageleefd. Dit houdt o.a. in dat het aantal uitgereikte vangvergunningen voortdurend moet verminderen".

Vogelbescherming Vlaanderen vzw

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here