Zelfgenoegzaamheid creëert geen jobs.

Het gaat goed met de werkloosheidcijfers. De werkloosheid in Vlaanderen daalde het voorbije jaar met bijna dertien procent. Het gaat blijkbaar zo goed dat sommigen zelfgenoegzaam worden. Zoals de voorzitter van de N-VA, Bart De Wever, die zich verzet tegen een betere activering van werkzoekenden. "In Vlaanderen hebben we de grenzen van de activering bereikt", zegt hij. Open VLD voorzitter Bart Somers pleit er echter voor om de huidige sluitende aanpak van werklozen uit te breiden naar werkzoekenden ouder dan 50 jaar. Bart Somers: "Vlaanderen telt nog altijd 170.000 werkzoekenden. Ik weiger die mensen aan hun lot over te laten. Voor mij zijn ze niet definitief verloren. Met zelfgenoegzaamheid help je ze geen millimeter vooruit". Want achter die zelfgenoegzaamheid schuilt een harde, kille boodschap: spijtig voor jullie, maar niets aan te doen. Bart Somers: "Dat is niet mijn boodschap. 170.000 werkzoekenden is nog te veel. Bart De Wever vergist zich als hij het probleem herleidt tot een zuiver Waalse aangelegenheid".

De werkgelegenheidsgraad is ook in Vlaanderen te laag. Met 66 procent zitten we maar net boven het Europees gemiddelde, en heel ver weg van de hoge scores van Denemarken (77,4), Nederland (74,3) of Zweden (73,1). Vlaanderen kan en moet veel beter. Maar daarvoor moeten keuzes gemaakt worden. En keuzes maken vergt politieke moed, veel meer dan wat cynisme. Meer jobs is ook het beste sociale beleid dat je kunt voeren. Het leidt ertoe dat de sociale zekerheid door meer schouders wordt gedragen. Meer jobs betekent ook meer kansen voor mensen om uit de kansarmoede te geraken. 87 procent van de armen zit zonder werk. Nergens in Europa is de link tussen werk hebben en al dan niet in de kansarmoede zitten, zo groot als bij ons. Want een job is veel meer dan een inkomen. Werk zorgt voor zelfrespect en voor sociale netwerken. En meer jobs betekent ook een hogere welvaart voor iedereen.

Een stijging van de werkgelegenheidsgraad met 1 % is ook een verhoging van de koopkracht van elke Vlaming met 500 euro. Bart Somers doet een aantal voorstellen zoals het onbeperkt bijverdienen door gepensioneerden, uitzendarbeid bij de overheid, het uitbreiden van het systeem van dienstencheques, een soepeler regime voor studentenarbeid en de mogelijkheid voor buitenlanders om onder strikte voorwaarden knelpuntvacatures in te vullen. Ook werkzoekenden, ouder dan vijftig jaar, moeten geactiveerd worden. Hun aantal daalt opvallend minder snel dan de andere categorieën. Hiervoor zijn tal van redenen, waaronder de geringe bereidheid van bedrijven om oudere werknemers in dienst te nemen. Ook bedrijven moeten we wijzen op hun verantwoordelijkheid. Vandaag moet een werkzoekende in de meeste gevallen pas na 21 maanden een eerste keer langskomen. Dat moet veel sneller. De aanpak van de VDAB ten aanzien van jongere werkzoekenden bewijst dat een snelle en intensieve begeleiding resultaat boekt. De jeugdwerkloosheid is met bijna 15 procent gedaald.

Sommige zeggen dat er geen banen zijn, dat is onjuist. Vorig jaar kreeg de VDAB 281.661 vacatures binnen. Er zijn dus wel degelijk banen. En bedrijven hebben het vaak moeilijk om geschikte arbeidskrachten te vinden. Ongeveer de helft van de vacatures zijn knelpuntvacatures, waarbij het langer duurt dan normaal om ze ingevuld te krijgen. Zorgen voor een betere begeleiding van werkzoekenden helpt dus niet alleen de werkzoekende zelf, maar ook de bedrijven die schreeuwen om geschikte arbeidskrachten.

Dat men vanuit vakbondszijde de VLD verwijt een nieuwe heksenjacht willen organiseren op de werklozen, was te verwachten. "Laat de werklozen met rust" zegt ABVV topman De Leeuw. Maar dat ook de N-VA voorzitter zich hierbij aansluit, is een verrassing. Niet in het minst omdat zijn eigen verkiezingsprogramma de nadruk legt op een hogere activiteitsgraad en een goede controle op werkzoekenden, inclusief het voorstel om de werkloosheidsuitkering in de tijd te beperken. Als hij dus zegt dat een betere activering flauwekul is, zegt hij eigenlijk dat zijn eigen verkiezingsprogramma flauwekul is. Lees meer op www.bartsomers.be

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here