Nieuwe technieken voor het ontwerpen van stents.

Dé trend in de hedendaagse chirurgie is de evolutie naar technieken waarbij grote incisies vervangen worden door slechts één of een paar zeer kleine insnijdingen. Een mooi voorbeeld hiervan is het gebruik van stents voor het openen van slagadervernauwingen. De stent wordt daarbij via een sneetje in de lies of de arm ingebracht in de slagaders en ter hoogte van de vernauwing ontvouwen. Het grote voordeel van deze technieken is dat de ingreep voor de patiënten minder belastend is, in vergelijking met conventionele chirurgie. Toch vertoont deze techniek nog steeds een aantal tekortkomingen.

Via computersimulaties kan men vergelijkingen maken van diverse stent ontwerpen, zodat ontwikkelprocessen verkort kunnen worden, kostprijzen dalen én op termijn de patiënt optimaal geholpen wordt. Dat is het resultaat van het doctoraatsonderzoek van ir. Matthieu De Beule van de faculteit Ingenieurswetenschappen van de UGent. In zijn onderzoek creëerde ir. De Beule een virtuele ontwerpomgeving om de mechanische eigenschappen van stents te onderzoeken en te optimaliseren. Computersimulaties maken het immers mogelijk om zeer snel van idee tot product over te gaan zonder tijdrovende experimenten. Op die manier kan de ontwerper vlugger verschillende designs met elkaar vergelijken. Concreet betekent dit dat gekeken wordt of een nieuw concept voldoet aan de vooropgestelde vereisten (sterk genoeg, flexibel genoeg, etc.). Daardoor verkort het ontwerpproces en wordt de kostprijs gereduceerd.

Naast de belangrijke informatie die dit computermodel levert bij het ontwerp van nieuwe stents, kan het ook gebruikt worden om verschillende stents objectief met elkaar te vergelijken. Door de verschillende stents virtueel aan dezelfde testen te onderwerpen, krijgen ingenieurs en artsen een objectief beeld van de manier waarop een stent zich 'gedraagt'. Met deze extra informatie kunnen ze nog beter de correcte stent voor hun patiënt kiezen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here