25 miljoen euro voor 'Ledeberg Leeft'.

De Stad Gent investeert in hoog tempo in stadsvernieuwingsprojecten. Nu de grote projecten aan de Brugse Poort en het Rabot goed en wel gestart zijn komt nu ook de wijk Ledeberg aan bod. Onder de noemer 'Ledeberg leeft' wordt er de komende jaren voor een totaal bedrag van 25 miljoen euro in deze Gentse deelgemeente gepompt. Daarvan komt 13 miljoen uit het Stadsvernieuwingsproject en 12 miljoen voor publieke projecten zoals straten, parken, sport, de Welzijnsknoop en een nieuwe brandweerkazerne. Daar bovenop worden heel wat private investeringen verwacht. Men veracht dat een aantrekkelijke omgeving heel wat nieuwe woningen en handelszaken zal aantrekken. De Gent onderzoekt ook financieringen via de Vlaamse en federale overheid en Europa.

Schepen Temmerman: "De noodzaak van dit project is er gekomen er door de vaststellingen door diverse stadsdiensten, de knelpunten in het Ruimtelijk Structuurplan en een evaluatie gemaakt in het kader van het wijkprogramma voor Ledeberg". De Ledebergse woningen hebben vaak een slechte woonkwaliteit, er is weinig buitenruimte en er is een wirwar van dichtbebouwde straten Bovendien is er weinig interactie tussen Ledeberg en het stadscentrum. Het onderzoek bracht aan het licht dat er voldoende groen is maar dat het moeilijk bereikbaar is. Er is meer nood aan groen in het centrum want het aanwezige groen ligt aan de rand. Dat groen moet dus beter bereikbaar zijn. Tegelijk heeft Ledeberg als deelgemeente heel wat troeven die nog te weinig gekend zijn: een bloeiende middenstand, goed openbaar vervoer, een uitstekende ligging en een rijk cultureel leven. Gent wil de kwaliteiten versterken en de gekende knelpunten wegwerken.

De afgelopen jaren zijn er al enkele projecten gestart zoals Pogano, Cotton Island en de uitbreiding Delhaize. Maar zijn ook heel wat publieke projecten gestart: Bellevuepark, Keizerspark, woonblokken Centrumplein, Hoveniersstraat, Moriaanstraat en Bellevuetunnel. Binnenkort start men met een tentoonstelling over het project, evenals de werken aan het Dienstencentrum en de heraanleg van de Weldadigheidstraat en Veldwijkstraat. Volgend jaar is er de heraanleg van de Louis Van Houttestraat, Scheldekaai, Edward Pynaertkaai, Jozef Vervaenestraat en de nieuwe brandweerpost in de Walstraat. In 2010 starten de werken aan de Welzijnsknoop. Daarna start men met een parkeergebouw aan de Hundelgemsesteenweg, de omgevingsaanleg van de Botermarkt en de Hundelgemsesteenweg.

Er komt een volledige heraanleg van het POL plein, de Doorgangstraat, Louis De Smetstraat, Frans de Coninckstraat, de onderdoorgang Eindeken en zo meer. De heraanleg de Brusselsesteenweg zal grondig voorbereid worden: er komt meer groen en plaats voor zwakke weggebruikers, dat maakt dat er minder parkeerplaats zal zijn. Schepen Temmerman beloofde om voor dit probleem een oplossing te zoeken. Ledeberg krijgt de komende jaren ook meer groen. Zo wordt de groenas langs de Schelde verder uitgebouwd en worden de Ledebergse parken heraangelegd: het Botermarktpark, het park De Vijvers en het Keizerspark. Nieuw zijn de 'groene sproeten': kleine ontmoetingsplekken met groen overal verspreid.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here