OCMW Gent presenteert ambitieuze beleidsnota

Woensdagmiddag mocht de Gentse OCMW voorzitter Geert Versnick een nieuwe beleidsnota voor de komende jaren voorleggen. Daaruit blijkt dat het OCMW haar inwoners de komende jaren meer dan voorheen iedereen een menswaardig bestaan wil verzekeren. Er komen aangepaste woonvormen, een nieuw rusthuis en een woonzorgzone, aandacht voor energiezuinig wonen en de strijd tegen vereenzaming wordt gericht gevoerd. Maar ook van de leefloners wordt ook een inspanning verwacht: een job is de beste manier om mee te tellen in onze maatschappij. De grootste verrassing is het budget: er wordt de komende jaren 19 miljoen euro extra uitgetrokken. Een extraatje van de Stad Gent zodat het OCMW zijn taken nog beter kan vervullen.

Voorzitter Geert Versnick (VLD): "Het OCMW heeft een nobele en veelzijdige opdracht. Het OCMW is echter veel meer dan een geldschieter bij financiële problemen, en verleent een integraal zorgverleningsaanbod. Bovendien wordt er steeds discreet hulp verstrekt. In de Welzijnsbureaus of Lokale Dienstencentra kan men steeds terecht voor een gezellige activiteit onder vrienden, maar ook voor andere diensten zoals Kind en Gezin. Dat maakt de toegang tot het OCMW laagdrempelig. Wie met plotse moeilijkheden geconfronteerd wordt kan snel en onopvallend een afspraak maken. Het is wel belangrijk dat mensen ons tijdig contacteren, daarom overwegen we zelfs om een gratis 0800 nummer in te schakelen".

Ondervoorzitter Guy Reynebeau wil een gericht woon- en energiebeleid voor mensen met een laag inkomen. Het leven wordt steeds duurder en mensen komen in een spiraal van schulden terecht, toch zijn er oplossingen als men het tijdig het OCMW inschakelt. Die kan een woning ter beschikking stellen of tussenkomen in waarborgen, maar evengoed een energiescan uitvoeren of afspraken maken met de energieleverancier. We worden echter ook ouder en de vergrijzing neemt toe. Cedric Verschoten (Spirit): "Het OCMW Gent streeft naar een grotere zelfredzaamheid van de senioren en doet alles om hen daarbij te helpen". Daarom worden er twee nieuwe Lokale Dienstencentra gebouwd. Hier kan men senioren die zelfstandig blijven wonen optimaal helpen. En dat die hulp nodig is blijkt uit de cijfers: 20% van de senioren heeft ernstige eenzaamheidsgevoelens. En dat terwijl binnenkort de 80-plussers maar liefst 30% van de bevolking zullen uitmaken.

Het Gentse OCMW legt de lat erg hoog: jaarlijks moeten 450 mensen met een leefloon een vast werk krijgen. Het OCMW werkt nu een aantal projecten uit die laaggeschoolden naar werk moeten begeleiden. En aangezien taal een steeds groter probleem wordt zal het OCMW het aantal taalopleidingen verdubbelen. Ook het aantal woningen dat het OCMW aanbiedt moet met de helft stijgen. Zo kan het OCMW sneller goedkope en deugdelijke woningen aanbieden, de verhuurder heeft dan de zekerheid dat de huur stipt betaald wordt. Maar er wordt ook aan kinderen en jongeren gedacht: de vakantiewerking wordt verder uitgebouwd en er komt een nieuwbouw op het Storyplein.

Dan zijn er een heel wat grote projecten: er komen 2 nieuwe Dienstencentra in Sint-Amandsberg en Ledeberg, en er is een studie voor nog eens 3 bijkomende LDC. Er komt een nieuw Welzijnsbureau en een nieuw rusthuis met 134 bedden. En er worden 43 aangepaste seniorenwoningen gebouwd. Op Ledeberg komt er een woonzorgzone waar senioren met al hun problemen en voor verzorging terecht kunnen. Zo slagen ze er in om langer thuis in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. De paarse coalitie (Open VLD en SP.a – Spirit) heeft van Gent een welvarende stad gemaakt en de Gentenaren plukken daar nu de vruchten van.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here