Gents woonbeleid viert dubbele verjaardag

Het Gentse Stadsontwikkelingsbedrijf, kortweg AG SOB, heeft zijn ondernemingsplan voor de komende drie jaar klaar. Er is bovendien een dubbele verjaardag te vieren: als Stadsontwikkelingsbedrijf en als autonoom gemeentebedrijf. In het bestuursakkoord van de Stad Gent staan heel wat uitdagingen die het AG SOB zal uitvoeren. Tot de voornaamste taken behoort de realisatie van grote projecten zoals de Oude Dokken, The Loop, Eiland Zwijnaarde, de uitbouw van de site aan de Waalse Krook en renovatie van de wijken door heel wat Stadsvernieuwingsprojecten. Voor de modale Gentenaar is het Stadsontwikkelingsbedrijf belangrijk omdat het bedrijf een actieve woon- en grondpolitiek voert. Naast tal van economische projecten en mogelijk nieuwe projecten wordt de nadruk gelegd op een ambitieus woonbeleid voor de Stad Gent.

De nieuwe accenten zijn Budget wonen: het AG SOB wil actief inwerken op de woonmarkt van Gent, die de voorbije jaren enorme prijsstijgingen heeft gekend, net zoals in de andere Vlaamse steden. Om het wonen zoveel mogelijk betaalbaar te houden, word er actief onderzoek gevoerd in de vorm van een woonstudie, het aanbieden van eengezinswoningen aan betaalbare prijzen, sociale woningen en budgetwoningen. Gent wil ook meer bouwkavels op de markt brengen en alternatieven zoals co-housing of samenwonen uitwerken om de kostprijs van wonen te drukken. Maar zelfs op gebied van archeologisch onderzoek is het AG SOB actief.

Het AG SOB heeft de voorbije jaren heel wat sloopwerken uitgevoerd, maar ook wegenis en openbaar domein aangelegd. De komende jaren komen daar heel wat bouwprojecten bij zoals aan Sint-Denijsplein, Loods 24, De Porre, Malmar en de Oude Dokken, enzovoort. In de loop van 2007 heeft het AG SOB meerdere aankopen verricht in functie van publieke gebruikers. Voorbeelden zijn de aankoop van een terrein om de speelplaats van de Van Monckhovenschool te kunnen uitbreiden, de aankoop van het pand waarin Theaterhuis Victoria huist om de artistieke werking te kunnen bestendigen en de aankoop van de eigendommen Alga om het fietsproject Max Mobiel bij het station onder te brengen.

Schepen Temmerman: "In het nieuwe ondernemingsplan 2008-2012 worden de financiële gevolgen voor de komende drie jaren weergegeven en nader toegelicht. Het spreekt echter voor zich dat veel van de vermelde projecten veel verder reiken dan de komende drie jaren". Het AG SOB kondigt alvast een aantal feestelijke activiteiten aan. Tien jaar geleden werd het toenmalige Stedelijk Grond- en Pandenbedrijf omgevormd tot een Stadsontwikkelingsbedrijf. Vijf jaar geleden werd het Stadsontwikkelingsbedrijf dan weer omgevormd tot een autonoom gemeentebedrijf, als AG SOB, op 6 augustus 2003. Daarom worden er een aantal activiteiten voor de Gentenaars georganiseerd, enerzijds om terug te blikken op het verleden, anderzijds om vooruit te kijken.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here